Zespół Szkół Ponadpodstawowych "budowlanka i metalówka" okiem ucznia i nauczyciela.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć :)


Autorzy: Jakub Olek - absolwent ZSPP, Marcin Gaj - wicedyrektor ZSPP


Małgorzata Łaska, uczennica klasy 5 Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu, została laureatką XLVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej z historii sztuki, zajmując 7 miejsce na 109 uczestników w eliminacjach centralnych. Uroczysty finał, na którym wręczano dyplomy i zaświadczenia, odbył się 11 kwietnia 2024 r. w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Olimpiadę Artystyczną organizuje, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy w eliminacjach centralnych (III stopnia) z obu części eliminacji (pisemnej i ustnej) uzyskali łącznie minimum 40 punktów na 50 możliwych. Tytuł laureata i tytuł finalisty Olimpiady Artystycznej uprawnia do zwolnienia z egzaminu maturalnego i dyplomowego z historii sztuki.

Formuła etapu centralnego olimpiady jest dwuczęściowa. Składa się ona z egzaminu pisemnego (test wiedzy o sztuce z zakresu historii sztuki oraz opis i analiza porównawcza dzieł sztuki) i egzaminu ustnego (forma rozmowy jurorów z uczniem związanej z tematem własnym ucznia). Temat własny Małgosi dotyczył twórczości i działalności pedagogicznej pejzażysty Jana Stanisławskiego. Z uwagi na jego potężną posturę i tworzenie dzieł o niewielkich formatach, określa się go mianem "Największego malarza najmniejszych obrazów".

Ten wspaniały wynik i sukces jest owocem, zamiłowania Małgosi do historii sztuki oraz chęci zdobywania wiedzy, którą przez lata w kaliskim plastyku przekazywała z wielkim zaangażowaniem i pasją dr Joanna Bruś, jednocześnie przygotowując uczennice do wszystkich etapów olimpiady.
Od wtorku 2 stycznia 2024 w holu głównym naszej szkoły możemy podziwiać wystawę pt: „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice". Zorganizowana została przez Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" w Polsce oraz Urząd Miejski w Kaliszu. 4 stycznia 2024 dla uczniów naszej szkoły przeprowadzona została również prelekcja, którą poprowadził p. Zbigniew Judasz a dotyczyła wystawy.


1 grudnia 2023 (piątek) w godz. 16:00 - 18:00 w sali nr 27 odbędą się konsultacje dla rodziców i dzieci z Pedagogami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kaliszu. Zapraszamy do skorzystania z kampanii społecznej wspierającej zdrowie psychiczne.
Klikając na powyższe zdjęcie przejdziesz do strony Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Kaliszu
działającego przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu. Wspiera ono w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów Technikum Budowlano - Elektrycznego im. Kazimierza Wielkiego.
Zapraszamy do zapoznania się z działalnością i strukturą SCWEW.7 czerwca 2023 roku o godz.10.00 cała Polska czytała. Założeniem tej akcji jest pobicie rekordu w czytaniu w jednym momencie. Także nasza szkoła przyłączyła się do tej pięknej idei, żeby pokazać, że warto czytać, że czytanie jest modne, a przede wszystkim chodzi o to, by książka nie kojarzyła się młodym ludziom z obowiązkową lekturą, lecz z czymś przyjemnym, ze spokojem i rozrywką. Nauczyciele i uczniowie spotkali się o godz.10.00  na dziedzińcu szkoły. Najpierw wszyscy czytali po cichu wybrane fragmenty książek. Następnie wszyscy wsłuchaliśmy się w głos Pani polonistki Bogny Strzelec, która pięknie odczytała fragment książki Carlosa Ruiza Zafona – Cień wiatru. Później przeczytała wiersz Zbigniewa Herberta- Przesłanie Pana Cogito. Niewątpliwie na długo zostaną nam w pamięci chwile przeżyte z literaturą. Szkoda tylko, że było nas tak mało. 

Organizatorem akcji była biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu.

Całe przedsięwzięcie zostało przygotowane przez nauczycielki bibliotekarki: Bogusławę Nowicką i Karolinę Rosadę.

tekst i zdjęcia: Bogusława Nowicka i Karolina Rosada


Budujemy, remontujemy, urządzamy Dziękujemy Polska Ceramika Cienia www.ceramikacienia.pl za przekazanie dla uczniów cegły na cele ćwiczeniowe i budowlane. Transport zapewnił Piotr Kędzia - absolwent naszej szkoły https://www.maxbudkedzia.com/


W Poznaniu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z broni pneumatycznej. Nasi uczniowie reprezentujący KSS Bursztyn Kalisz, spisali się bardzo dobrze a Wiktoria Janas uczennica klasy 1 TBM - klasa mundurowa, wystrzeliła brązowy medal w konkurencji karabin pneumatyczny 40 w kategorii młodzik z ilościom 381,4 pkt. W zawodach brali również ucział: Maciej Bzderek klasa 3TBM, Jakub Niemiec klasa 2BS w kategorii junior młodszy, Wiktoria Stragulska w kategorii młodzik oraz Bartosz Kliński w kategorii junior młodszy. GRATULUJEMY Opiekunem i trenerem jest Paweł Tomczak.


Dziękujemy firmie LeanCraft za przekazanie dla szkoły, a przede wszystkim dla branży budowlanej, narzędzi wspomagających naukę i pracę dla zawodów technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Praca z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i dobrymi narzędziami to sama przyjemność.


30 lat w kadrze Kalisz - Hamm
Chcemy z wielką przyjemnością przedstawić efekty projektu realizowanego przez Stowarzyszenie "TeKa",

działającego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu.


Plener uczniów Liceum Sztuk Plastycznych
Kalisz jakiego nie znamyJEST !!! - zapraszamy na premierę wideoklipu naszych kaliskich artystów, którzy specjalnie na okazję finału

NOCY ZAWODOWCÓW 2021 stworzyli takie dzieło!
Do zobaczenia o 17.00
W Ośrodku Szkolenia Sportowego Brzednia k/Dolska odbył się obóz sportowo - szkoleniowy dla klas mundurowych ZSPP w Kaliszu. Jego zadaniem było sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz sprawności fizycznej w ramach szkolenia z przedmiotu przysposobienie wojskowe. Uczniowie - kadeci musieli zmierzyć się ze sprawnościowym torem przeszkód, marszem na azymut, pokonaniem błotnego toru. Mieli zajęcia traperskie (strzelanie z łuku, rzut nożem do celu, rzut siekierką), ochrona przed bronią chemiczną i biologiczną. Była również taktyka walki podczas gry paint - ball. Nie zabrakło zajęć integracyjnych, którymi  były: przechodzenie po linie, podciąganie na drążku, ćwiczenia wytrzymałościowe a na podsumowanie obozu z pieczeniem kiełbasek.
Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak

prev next

W ramach corocznych działań profilaktycznych w naszej szkole kolejny raz odbyły się wykłady dla uczniów klas pierwszych i drugich, które przeprowadził funkcjonariusz Straży Miejskiej Agata Dybioch. Uczniowie klas pierwszych zostali zapoznani z tematyką dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich tj. pojęcia małoletni, młodociany, nieletni, odpowiedzialność karna na zasadach określonych w kodeksie karnym oraz na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Natomiast uczniom klas drugich zostały przedstawione podstawowe pojęcia i definicje przemocy i agresji. Uczniowie obejrzeli również film nt. cyberprzemocy w ramach programu „Życie w sieci, jestem tu, obok”, którego celem jest uświadomienie zagrożeń i korzyści płynących z dostępności nowych technologii.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Pedagoga szkolnego Karolinę Drobnik-Ptaszyńską.


Z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu w dniach 27 i 30 maja w  naszej szkole odbyła się akcja informacyjno-edukacyjna promująca życie bez tytoniu, która skierowana była do uczniów klas Branżowej Szkoły I Stopnia. W ramach akcji odbyła się prezentacja multimedialna, oraz badanie przy pomocy Smokolizera - urządzenia, które mierzy poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Uczniowie włączyli się do akcji bardzo chętnie i wielu z nich skorzystało z możliwości badania. Wyniki niejednokrotnie zaskakiwały i posuwały do refleksji. Palenie papierosów to jeden z najpopularniejszych nałogów, z którym trudno walczyć. Warto jednak podejmować próby, ponieważ palenie- także bierne znacznie zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, głównie nowotworowych.

Akcja odbyła się w ramach współpracy: pielęgniarki szkolnej i pedagoga szkolnego z Sekcją Oświaty Zdrowotnej PSSE w Kaliszu.


Szkolny konkurs profilaktyczny skierowany był do wszystkich uczniów szkoły bez względu na wiek czy typ szkoły do której uczęszcza. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej lub grafiki komputerowej zawierającej obraz, zdanie/zdania, słowa, spełniające funkcję edukacyjno- profilaktyczną z zakresu zapobiegania przemocy w Internecie. Komisja konkursowa w składzie:  przewodnicząca: Karolina Drobnik-Ptaszyńska; członkowie: Joanna Bruś, Marta Bertman, Robert Kiełbik dokonała analizy prac pod kątem zawartości merytorycznej, kreatywności, oryginalności i pomysłowości, oraz formy estetycznej pracy. Najlepszą praca okazała się praca Natalii M. uczennicy klasy drugiej Liceum Sztuk Plastycznych. Drugie miejsce zajęła praca Aleksandry G. z klasy czwartej Technikum Budowy Fortepianów, trzecie miejsce należało do ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia Wiktora Ł oraz miejsce czwarte do Jakuba G. ucznia klasy trzeciej Technikum Budowy Fortepianów. 

Nagrodami w konkursie był power bank, mysz bezprzewodowa oraz pen drivy. 

Konkurs został zorganizowany przez Pedagoga szkolnego Karolinę Drobnik-Ptaszyńską.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!


W ramach organizowanego w szkole doradztwa zawodowego uczniowie klas trzecich mieli okazję brać udział w wykładach i spotkaniach warsztatowych, których celem było wspieranie młodzieży w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Warsztaty i wykłady prowadzili doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy oraz Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kaliszu. Uczniowie podczas zajęć zostali zapoznani z formami aktywizacji zawodowej, czynnikami wpływającymi na wizerunek i markę osobistą - czyli pracownik jako wizytówka firmy, deficytowymi zawodami, poznali elementy CV i umowy o pracę, założenia zielonej linii oraz zasadami rejestracji w Urzędzie Pracy i zakresem działalności OHP.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Pedagoga szkolnego Karolinę Drobnik-Ptaszyńską.


W ramach współpracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z ENERGA-OPERATOR uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik elektryk otrzymali stypendium naukowe. Jest to wyróżnienie za najlepsze wyniki w nauce. Patronat ENERGA-OPERATOR, którą została objęta nasza szkoła obejmuje wsparcie finansowe, jak i merytoryczne. Firma oferuje praktyki, staże, wykłady eksperckie, wycieczki dydaktyczne czy laboratorium wysokich napięć.

Tekst i zdjęcia: M. Płóciennik


Tradycyjnie w Dzień Edukacji Narodowej klasy pierwsze naszej szkoły uczestniczyły w uroczystości Ślubowania. Dokonało się ono na sztandary szkół Technikum Budowlano - Elektrycznego i Technikum Budowy Fortepianów. Ponadto klasa pierwsza mundurowa złożyła ślubowanie "Roty". W uroczystości uczestniczyli dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Zarządzeniem Dyrektora ZSPP młodsi uczniowie szkoły zostali awansowani na pierwszy stopień kadeta oraz wyższe stopnie kadeckie. Po uroczystym ślubowaniu rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Oprawę muzyczną wykonali uczniowie Technikum Budowy Fortepianów.

Tekst: P. Tomczak Zdjęcia: A. Miśkiewicz


Na terenie naszej szkoły w ramach konkursu " Młoda Krew Ratuje Życie " 40 pełnoletnich dawców oddało 1800 ml krwi. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły, którzy w tych trudnych pandemicznych dniach zdecydowali się pomóc potrzebującym w całej Polsce. II etap poboru krwi odbędzie się 14 marca 2022 roku. Osoby, które oddają krew indywidualnie a są uczniami naszej szkoły prosimy o przekazanie jej na rzecz szkoły podając ZSPP. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI tym, którzy zgłosili się i poparli akcję.


Uczniowie - kadeci klas mundurowych ZSPP odbyli zajęcia szkoleniowe w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, z zakresu zapoznania się z historią i tradycją Jednostki jak i jej bieżącą działalnością. Ponadto zwiedzili Salę Tradycji Brygady. Mogli też uczestniczyć w zajęciach ze strzelectwa bojowego.

Tekst: Paweł Tomczak


Na zakończonych w Bydgoszczy Mistrzostwach Polski w strzelectwie, trzy uczennice naszej szkoły z klas mundurowych reprezentując KSS "Bursztyn" Kalisz zdobyły 7 medali. W konkurencji Trap 125 - Ilona Flak złoty medal, Patrycja Janiak brązowy medal a Martyna Doruch zajęła IV miejsce. W konkurencji Skeet 125 - Martyna Doruch złoty medal, Patrycja Janiak srebny a Ilona Flak brązowy medal. W Trap Mix Martyna Doruch zajęła II miejsce i srebrny medal, Patrycja Janiak brąz a IV miejsce przypadło Ilonie Flak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Na zakończonej w Bydgoszczy Młodzieżowej Olimpiadzie Sportowej uczennica naszej szkoły Martyna Skowrońska, reprezentująca Klub Strzelectwa Sportowego "Bursztyn" Kalisz zdobyła brązowy medal w konkurencji skeet. W kolejnej konkurencji mikst wspólnie z Marcinem Cofalskim zajęli czwarte miejsce. Oboje są uczniami klasy mundurowej. W olimpiadzie startował również Filip Jakóbek, który jest uczniem klasy 2 TE.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Należy nadmienić, iż w dniach 16 - 19 września 2021 w Bydgoszczy, odbędą się Mistrzostwa Polski juniorów starszych w strzelectwie sportowym, gdzie złotego medalu bronić będzie Patrycja Janiak. Jednocześnie startować  będą uczniowie klas mundurowych Martyna Doruch, Ilona Flak.

Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak

Podczas obozu w Ośrodku Szkolenia Sportowego w Brzedni, kadeci klas mundurowych odbyli obowiązkowe szkolenie programowe. Celem zajęć była nie tylko integracja grupy lecz także sprawnościowe pokonywanie toru przeszkód. Dodatkowymi zaliczeniami był desant wodny, pokonanie bagna, biegi w terenie, zajęcia z samoobrony jak i zajęcia z taktyki walki paintball. Obóz odbywał się z zasadami bezpieczeństwa uczestników Ośrodka, a na zakończenie obozu odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak


prev next

Klasy mundurowe naszej szkoły 16 maja 2021 roku, brały udział w zawodach "Formoza Challenge". Odbywały się one po raz pierwszy w Kaliszu - Las Winiarski. Tego typu zawody odbywały się po raz pierwszy. Zadaniem uczniów - kadetów było obstawienie trasy biegu i czuwanie nad prawidłowością pokonania przez zawodników przeszkód na trasie 6 km. Imprezie patronował Prezydent miasta Kalisza - Krystian Kinastowski a organizatorem była firma APS Agency.

Świąteczny prezent dla geodetów 

16.12.2020 r. dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu kształcących się w zawodzie technik geodeta, zakupiono nowy tachimetr elektroniczny firmy GEOMAX wraz z zestawem akcesoriów.

Przekazanie sprzętu odbyło się na terenie szkoły w obecności Dyrektora ZSPP Janusza Matuszewskiego, Wiceprezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu Pana Jerzego Machlańskiego, Pana Jana Foremskiego przedstawiciela firmy Geoline, nauczycieli przedmiotów zawodowych w geodezji Pawła Lewicza oraz Macieja Leji.

Zestaw nabytego sprzętu zawiera:  

- Tachimetr elektroniczny GEOMAX ZOOM10,

- Statyw drewniany,

- Tyczka teleskopowa,

- Pryzmat z tarczą celowniczą,

- Pendrive do transmisji danych, baterie, ładowarki.

Zakupiony sprzęt o wartości 13250,00 zł został pokryty przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu w wysokości 5000,00 zł oraz w pozostałej części przez szkołę ze środków własnych. Tachimetr będzie używany przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych na przedmiotach zawodowych. Dzięki nowemu sprzętowi uczniowie będą przygotowani do wykonywania pomiarów sytuacyjno - wysokościowych w celu opracowania map o różnym przeznaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania terenu i sieci podziemnego uzbrojenia.  

Tekst i zdjęcia: Jerzy Machlański, Paweł Lewicz i Maciej Leja


Licealiada podsumowana

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz współzawodnictwie uczniów w zawodach sportowych za rok szkolny 2019/2020, zdobyliśmy IV miejsce w klasyfikacji punktowej i otrzymaliśmy nagrodę pieniężną. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział w zawodach.


Młoda Krew Ratuje Życie

W dniu 1 października 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu odbyła się akcja poboru krwi w ramach kolejnej edycji konkursu „Młoda krew ratuje życie”. Pobór krwi przeprowadzony został w reżimie sanitarnym, mobilnie w ambulansie przed budynkiem szkoły. W akcji wzięło w sumie 30 uczniów – wolontariuszy, którzy oddali honorowo ponad 12 litrów drogocennej krwi.


Biedrusko 2020

Po raz kolejny klasy mundurowe naszej szkoły uczestniczyły w zajęciach na poligonie w Biedrusku. Zajęcia obejmowały szkolenia z zakresu zielonej taktyki oraz umiejętności rozkładania i składania broni automatycznej typu "kbk" oraz rzut granatem do celu i na odległość. Celem zajęć zgodnych z podstawą programową dla klas mundurowych było wyrobienie wśród kadetów umiejętności zachowania się na polu walki.
Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak.
prev next

Informujemy, że można składać wnioski o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego.

Dokumentację (tj. wniosek, upoważnienie do konta wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą osiągnięte dochody) należy w zaklejonej kopercie złożyć u Pedagogów szkolnych pok. nr 16 w terminie do 15 września.

Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł.


Skopiuj i wklej do przeglądarki

http://bit.ly/wniosek_styp_socjalne

http://bit.ly/upoważnienie_do_konta

http://bit.ly/katalog_i_pouczenie

http://bit.ly/sposoby_dokumentowania_dochodów 


GIEŁDA PRACY

Na portalu oświatowym Miasta Kalisza powstał moduł giełdy pracy. Nauczyciele mogą zgłosić chęć podjęcia zatrudnienia, którą oferuje szkoła. Szukający pracy umieszczają w systemie swoje oferty z załącznikami (CV, list motywacyjny, rekomendacje) lub aplikują na oferty zgłaszane przez dyrektorów. Poszukiwanie pracowników oraz obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się w formie elektronicznej.


https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy


Nagrody dla elektryków od Energa – Operator SA na zakończenie roku szkolnego

Firma Energa – Operator SA, która od lat współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, ufundowała dla czterech najlepszych uczniów w zawodzie technik elektryk atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodać należy, że co roku Zarząd Firmy przydziela również stypendia finansowe dla pięciu najzdolniejszych uczniów w tym zawodzie oraz organizuje wycieczki przedmiotowe do swoich oddziałów branżowych na terenie całego kraju.

Tekst – Janusz Matuszewski

Zdjęcia  - Michał Płóciennik

Stypendia dla najzdolniejszych

W siedzibie Energa Operator oddział w Kaliszu, odbyło się kolejne spotkanie wręczenia stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk. Umowy zostały podpisane w obecności Dyrekcji z którą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu podpisała współpracę i porozumienie. Przedsięwzięcia takie zapewniają naszym uczniom wsparcie merytoryczne oraz finansowe. Umożliwienie odbywania praktyk zawodowych w Energa Operator pozwala na zdobycie dodatkowych umiejętności działania ora poznawania specyfiki pracy elektryka. W przyszłości umożliwia to również zatrudnienie w firmie i pozyskiwanie kolejnych stopni awansu w pracy.

Tekst i zdjęcia: M.Płóciennik


Koszykówka w ZSP2

6 marca 2020 w naszej szkole odbyły się finałowe mecze o mistrzostwo Miasta Kalisza w koszykówce chłopców. Do finałów miasta zakwalifikowały się następujące drużyny : ZSP2, ZSTE, I LO, III LO. W meczach półfinałowych nasza drużyna ZSP 2 wygrywa z I LO, a III LO z ZSTE. W meczu o 1 miejsce wygrywamy z III LO i po 2 z rzędu zdobywamy mistrzostwo Kalisza w koszykówce chłopców.

Dzień wcześniej nasze dziewczyny w turnieju finałowym odbywającym się w II LO zdobywają 3 miejsce w mistrzostwach Kalisza w koszykówce dziewcząt. Składy drużyn: chłopcy: Robert Lipczyński, Norbert Kowalski, Gracjan Galiderowicz, Jonasz Zommer, Maciej Dec, Adam Wójtowicz, Klaudiusz Wierucki, Adrian Jesion, P. Maślak, Trener zwycięskich drużyn to nauczyciel Radosław Kieruzel.

Tekst i zdjęcia: R. Kieruzel


Służba w wojsku

W dniu 09 marca 2020 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu odbyło się spotkanie młodzieży klas IV z Panem kpt Grzegorzem Jasiankiem przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

Przeprowadzona prelekcja dotyczyła:

·       pełnienia służby przygotowawczej, zasad naboru i przeznaczenia tej formy służby wojskowej;

·       warunków i przebiegu służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych;

·       możliwości i zasad naboru do zawodowej służby wojskowej w tym naboru spośród żołnierzy rezerwy.

Przedstawione zostały również możliwości i terminy naboru do wyższych szkół wojskowych  w 2020 roku.  

Spotkanie zorganizowane zostało przez Pedagoga szkolnego - Monikę Linkowską.

Tekst i zdjęcia: M. Linkowska

Konkurs historyczny zaliczony na medal

Po raz kolejny uczniowie kadeci wykazali się dużą wiedzą z zakresu historii w konkursie wiedzy o Wojsku Polskim. Konkurs zorganizowany został przez Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Tematyką było: gen. Józef Haller oraz Bitwa Warszawska. W rywalizacji ze szkołami z Wrocławia i Dolnego Śląska nasi uczniowie z klasy III  TBM/TG w składzie: Kamil Frąckiewicz, Patryk Pęczek, i Jakub Miszczak zajęli III miejsce. Konkurs odbył się z okazji 100 rocznicy zaślubin z morzem i Bitwy Warszawskiej.

Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak.


BIEDRUSK

Po raz kolejny klasy mundurowe naszej szkoły uczestniczyły w zajęciach na poligonie w Biedrusku. Zajęcia obejmowały szkolenia z zakresu zielonej taktyki, umiejętności rozkładania i składania broni automatycznej typu "kbk" oraz rzut granatem do celu i na odległość. Przedsięwzięcia te miały na celu wyrobienie wśród uczniów - kadetów umiejętności zachowania się na polu walki.

Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak.


Kultura francuska wśród plastyków

2 marca 2020 na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 odbył się francuski dzień dzienników pod nazwą FRANKON. Liceum Plastyczne pokazało swoje umiejętności projektowe, designerskie i organizacyjne. W programie pojawił się: pokaz mody francuskiej na przestrzeni dekad, konkurs na najlepszy dziennik tworzony na zajęcia z języka francuskiego oraz pokaz filmów. Nie zabrakło pysznego francuskiego jedzenia, francuskiej muzyki i francuskich barw narodowych. Organizatorami były Panie K. Piaskowska i A. Miśkiewicz a uczestnikami sami uczniowie.


Walentynki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu

14 lutego jak co roku świętowaliśmy Walentynki. W Polsce Dzień Zakochanych obchodzi się dość tradycyjnie- kartki walentynkowe, kwiaty, słodycze, czy wyjście do kina. Z tej okazji Samorząd Uczniowski ZSP nr 2, w składzie Ola Grygiel, uczennica klasy II TBF oraz Julia Nawara i Jakub Urbański, uczniowie klasy III TBF postanowili zorganizować Walentynki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalych nr 2 w Kaliszu.  W bibliotece szkolnej wystawili Pocztę Walentynkową, do której można było wrzucić  kartkę do wybranej osoby. Przedstawiciele Samorządu przygotowali także piękne kartki walentynkowe, które wręczyli Dyrekcji szkoły i nauczycielom. Należy podkreślić, że uczniowie naszej szkoły bardzo  chętnie obdarowali kartkami i kwiatami swoje koleżanki oraz Dyrekcję szkoły, nauczycieli i pozostałych pracowników. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dostarczyli wszystkie kartki walentynkowe i kwiaty do adresatów. To była naprawdę świetna zabawa. Olu, Julio, Kuba dziękujemy Wam bardzo za pracę i zaangażowanie oraz za niesamowite emocje i wielką radość. 

tekst: Bogusława Nowicka i Karolina Rosada

zdjęcia: Ola GrygielArchitekci krajobrazu na Międzynarodowych Targach GARDENIA w Poznaniu

W tym roku architekci krajobrazu z ZSP 2 w Kaliszu spędzili walentynki na targach ogrodnictwa i architektury krajobrazu GARDENIA w Poznaniu. Zapoznaliśmy się z tegoroczną ofertą handlową producentów i szkółkarzy. Bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę zawodową wróciliśmy do nauki w szkole. Szczególne podziękowania przesyłamy SZKÓŁCE KRZEWÓW OZDOBNYCH ZYMON za wsparcie w postaci biletów wstępu na targi. Dziękujemy!

Tekst i zdjęcie: M. MaryniaczykStrzelcy na medal 

Po raz 17 odbyły się Świąteczne Zawody Strzeleckie Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych m. Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Nasi reprezentanci spisali się bardzo dobrze zajmując drużynowo I i III miejsce. Natomiast indywidualnie wśród dziewcząt III miejsce zajęła Beata Krawczyk z wynikiem 164 pkt, IV miejsce zajęła Patrycja Magnus z wynikiem 164 pkt. wśród chłopców prym wiedli nasi strzelcy zajmując trzy czołowe miejsca. I miejsce Marcin Cofalski z wynikiem 165 pkt jest to uczeń kadet pierwszej klasy mundurowej po szkole podstawowej, II miejsce Sebastian Krupa z wynikiem 140 pkt a III miejsce Norbert Kowalski z wynikiem 140 pkt. 

Od Nowego Roku nasi strzelcy rywalizować będą w Strzeleckiej Lidze Południowej Wielkopolski. Pierwsze zawody odbędą się 20 stycznia 2020 roku. Życzymy powodzenia.

Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak

DSCN1954JPG   DSCN1956JPG


Pomagamy

W dniu 17 grudnia 2019 r. młodzież wraz z opiekunami SU i Panią wicedyrektor Urszulą Wilczyńską-Rosadą odwiedzili pensjonariuszy hospicjum w Rożdżałach. Podczas wizyty złożyliśmy świąteczne i noworoczne życzenia od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i uczniów naszej szkoły. Obdarowaliśmy przebywających tam pacjentów upominkami, a także śpiewaliśmy wraz z uczniami kolędy. Atmosfera spotkania była bardzo uroczysta i wzruszająca. To były dla nas wszystkich niezapomniane chwile.

Dyrekcja ZSP nr 2 w Kaliszu składa serdeczne podziękowania Samorządowi Uczniowskiemu za zorganizowanie koncertu kolęd i przygotowanie pięknych upominków świątecznych dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego w Rożdżałach i dzieci z hospicjum domowego. Szczególne podziękowania pragniemy złożyć młodzieży Technikum Budowy Fortepianów i uczennicom Klaudii Ptak i Paulinie Stradomskiej z TBM za czynny udział w kweście oraz opiekunom Samorządu Pani Edycie Ignasiak i Panu Marcinowi Kaftanowiczowi.

IMG_20191217_123650jpg   IMG_20191217_123002jpg

Zawody w piłce halowej

W dniu 16 grudnia w hali sportowej przy ulicy Długosza, odbyły się finałowe zawody o Mistrzostwo Kalisza Szkół Ponadgimnazjalnych w halowej piłce nożnej. W finałowych zmaganiach rywalizowało 6 najlepszych szkół wyłonionych z wcześniejszych eliminacji. Walka toczyła się w dwóch grupach systemem każdy z każdym. Nasza reprezentacja w pierwszym meczu pokonała Ekonomik 3:1 a następnie zremisowała z IV LO co wystarczyło do awansu w finale. W decydującym meczu nasza drużyna pokonała po rzutach karnych chłopców z II LO i tym samym zdobyła Mistrzostwo Kalisza. Skład ZSP Nr2 -Dawid Dobrasiak III TB, Szymon Janczak III BS, Mateusz Błaszczyk IV TBM, Adrian Grala II BS, Kacper Mrula III TB, Jakub Szymczak II TBM, Tobiasz Tylczyński IV TBM, Paweł Wojtuściszyn II BS, Filip Janik III TB i Daniel Korczyński II TG. Opiekunem drużyny był Grzegorz Zapała.


Dnia 13 grudnia 2019 odbyła się klasowa zbiórka karmy dla psiaków z kaliskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Świąteczną zbiórkę zorganizowała klasa 4TA.

1jpg


12 grudnia, uczennica klasy 4TA- Agata Zygmunt, zajęła 2 miejsce w etapie rejonowym XXVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Serdecznie gratulujemy

2jpg   3jpg

Naukowo – zawodowo

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych zorganizowanych w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. W tym roku po raz pierwszy u boku Technika informatyka stanęli także Technicy elektrycy, poszerzający swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w innowacyjnych technologicznie laboratoriach.  Oto kilka słów od uczestnika zajęć, a zarazem ucznia klasy IV w zawodzie Technik Informatyk: „Na laboratoriach w których uczestniczyłem wykonywałem wiele pasjonujących zadań, które pozwoliły mi powiększyć zasób wiedzy. Dowiedziałem się jak obsługiwać drukarkę 3D, zaprogramować robota, administrować siecią, posługiwać się spawarką do światłowodów, programować światła LED oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Całe laboratoria były ciekawym i edukującym doświadczeniem”. Współpraca naszej szkoły z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (Departamentem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechniką Poznańską pozwoliło także na kontynuację oferty edukacyjnej o dodatkowe płatne staże dla uczniów w firmach i przedsiębiorstwach rynku lokalnego.

Tekst i zdjęcia: M. Płóciennik

prev next

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE

29 listopada odbył się Halowy 6-mecz Miast w Lekkiej Atletyce. Do reprezentacji naszego miasta został powołany Damian Bora, uczeń klasy 1 TBF/TB (PP), który wystartował w biegu na dystansie 300 m. W rywalizacji ostatecznie zwyciężyli zawodnicy z Ostrowa Wlkp., na drugim miejscu znalazła się reprezentacja z Kalisza a trzecie miejsce na podium wywalczyli uczniowie z Żerkowa.

Gratulujemy!

Tekst i zdjęcia: J.Berwald
1JPG


Światowy Dzień Rzucania Palenia
20 listopada w naszej szkole, odbyła się akcja informacyjno-edukacyjna promująca życie bez tytoniu, w której uczestniczyli uczniowie klas IV TBE,TBF oraz III szkoły branżowej. W ramach akcji odbyła się prezentacja multimedialna, oraz badanie przy pomocy Smokolizera. Jest to urządzenie, które mierzy poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Uczniowie włączając się do akcji, chętnie poddawali się badaniu. Wyniki niejednokrotnie zaskakiwały i zmuszały do refleksji.
Palenie papierosów to jeden z najpopularniejszych nałogów, z którym trudno walczyć. Warto jednak podejmować próby,ponieważ palenie- także bierne znacznie zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, głównie nowotworowych.

Akcja odbyła się w ramach współpracy: pielęgniarki szkolnej i pedagoga z Sekcją Oświaty Zdrowotnej PSSE w Kaliszu.

Tekst i zdjęcia: A. Balcerzak
IMG_4647JPG   IMG_4653JPG


W zgodzie z naturą

W dniu 28.11.2019 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „W zgodzie z naturą”. Patronat honorowy nad konkursem objęła pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W imieniu pani Marzeny Wodzińskiej nagrody wręczył pan Jerzy Szukalski – wicedyrektor ODN w Kaliszu. Protokół z posiedzenia jury powołanego przez Radę Osiedla „Czaszki” w Kaliszu /współorganizatora konkursu/ odczytał przewodniczący Rady Osiedla pan Mirosław Nagórny. Główne nagrody w konkursie otrzymali: I miejsce – Mariola Łempicka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu; II miejsce – Nikola Rosa z Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu; III miejsce Ewa Witasiak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.

Tekst: J. Matuszewski Zdj. M. Płóciennik

DSC_0298JPG   DSC_0307JPG
DSC_0316JPG   DSC_0308JPG


Dzięki zaangażowaniu w projekt "Czas zawodowców BIS - zawodowa wielkopolska"

otrzymaliśmy LIST GRATULACYJNY. IDZIEMY DO PRZODU.


List gratulacyjnyjpgGratulacje i podziękowania - jesteśmy dumni z naszej młodzieży


podzikowaniejpg


Święto Niepodległości na sportowo i uroczyście

Uczciliśmy Święto Niepodległości biorąc udział 29 Zawodach Strzeleckich z broni pneumatycznej o Puchar Niepodległości pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza. Nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki rywalizując z zawodnikami klubów sportowych z Kalisza oraz Kłodawy. W karabinie sportowym Beata Krawczyk w ścisłym finale (pięciu najlepszych z eliminacji) zajęła V miejsce z wynikiem 318 pkt. 

11 listopada uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w miejskich obchodach, które odbyły się pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Uroczyście złożono wiązanki oraz odegrano i odśpiewano hymn państwowy. Następnie nastąpił przemarsz ulicami miasta do PWSZ w Kaliszu na ul. Nowy Świat, gdzie w auli odbyła się część oficjalna z przemówieniem Prezydenta Miasta Kalisza.

Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak.

DSCN1927JPG   DSCN1925JPG


Dla Julki

Dnia 8 listopada w Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu odbył się koncert charytatywny w celu zebrania funduszy na operację dla JULKI, która choruje na złośliwego raka mózgu. Samorząd Uczniowski naszej szkoły brał czynny udział w tymże koncercie. Sam zastępca przewodniczącej Jakub Urbański z klasy 3TBF grał na trąbce. Ponadto reprezentowali nas uczniowie grając na instrumentach: puzon - Miłosz Trzciński (1TBF), trąbka - Krystian Krzywda (2TBF), puzon basowy - Maciej Wójtowicz.

Następny koncert odbędzie się w sobotę 23 listopada w galerii "Amber" w Kaliszu. Zapraszamy do włączenia się w akcję. O kolejnych wydarzeniach związanych z pomocą JULCE będziemy informować na bieżąco na naszej stronie i stronie na fb.


Rozgrywki w tenisie stołowym

W dniu 30 października na hali OSIRU przy ul. Łódzkiej, odbyły się Mistrzostwa Kalisza Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym. Rozgrywki odbywały się systemem pucharowym (przegrywający odpada). W wyniku rywalizacji w finale spotkała się nasza reprezentacja z drużyną WSK. Ostatecznie nasi chłopcy ulegli 1:3 i zajęli 2 miejsce awansując tym samym do rozgrywek rejonowych. Skład drużyny :Krzysztof Szcześniak IV TI, Grzegorz Taborowski III TBM/TG.

Opiekun Grzegorz Zapała.

Tekst i zdjęcia: G. Zapała
20191030_122634jpg   20191030_122823jpg


Stypendia naukowe dla elektryków

W ramach współpracy z ENERGA-OPERATOR i podpisaniem umowy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodzie technik-elektryk otrzymali stypendia naukowe. W październiku odbyło się spotkanie Dyrekcji ze stypendystami, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce. Patronat ENERGA-OPERATOR obejmuje wsparcie zarówno finansowe, jak i merytoryczne. W ramach współpracy firma oferuje praktyki i staże, wykłady eksperckie, wycieczki dydaktyczne. Dla najlepszych natomiast fundowane są stypendia naukowe oraz otwierana jest szansa na późniejsze zatrudnienie.

1jpg   4JPG

Tekst i zdjęcia: M. Płóciennik


Wybory do samorządu szkolnego

Dnia 29 października odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Kandydaci na forum zebranej społeczności szkolnej zaprezentowali swój program wyborczy. Następnie odbyły się jawne wybory poprzez podniesienie ręki. Każdy z uczniów miał jeden głos. Przewodniczącą szkoły została: Aleksandra Grygiel (kl. 2 TBF), zastępcą: Jakub Urbański (kl. 3TBF), a skarbnikiem: Julia Nawara (kl. 3 TBF).

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!


Zajęcia kompetencyjne w KW Policji w Poznaniu.

Na 2 - dniowych zajęciach w KW Policji w Poznaniu przebywała klasa trzecia mundurowa. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów-kadetów do rozmów kwalifikacyjnych  chcących wejść w szeregi Policji. Odbyli spotkania z psychologami policyjnymi, a pod okiem instruktorów zaliczali policyjny tor przeszkód. Kadeci mieli okazję przebywać na zajęciach akademickich w WSPiA w Poznaniu. Kończąc pobyt można było poznać zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym zorganizowanym przez Centrum Skoda Auto Lab.

Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak


Klasy pierwsze mundurowe na zajęciach w Sieradzu.

Klasy pierwsze mundurowe odbyły zajęcia w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia. Kadeci poznali historię Jednostki, uczestniczyli w zajęciach praktycznych na strzelnicy oraz przyglądali się wyrywaniu oznakowania miejsc niebezpiecznych z materiałami wybuchowymi. Zapoznali się ze sprzętem do udzielania pomocy na polu walki, a przede wszystkim ze sprzętem do łączności satelitarnej, radiolokacyjnym. Na zakończenie uczniowie zostali poczęstowani smaczną wojskową grochówką.

Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak


Architekci krajobrazu na Święcie Ziół w zaprzyjaźnionej szkole na ul. Kordeckiego.

Zajęcia integracyjne z uczniami niepełnosprawnymi odbyły się 29 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Kaliszu. W zajęciach uczestniczyły uczennice z klasy II kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu pod opieką Małgorzaty Maryniaczyk. Święto Ziół w tym roku odbyło się pod hasłem – Gospodarna Pani Domu- dlatego nasze uczennice pomagały uczniom niepełnosprawnym w przygotowywaniu zapachowych mydełek, kul do kąpieli, płynów do mycia naczyń i innych środków czystości na bazie ziół. Zabawa była bardzo przyjemna a nadto niezwykle pachnąca. Dziękujemy za zaproszenie.

Tekst i zdjęcia: M. Maryniaczyk


prev next

Rogalin – na nowo odkryty przez architektów krajobrazu z Kalisza

Uczniowie klas II, III i IV TA w piątek 18 października uczestniczyli w ćwiczeniach terenowych w założeniu pałacowo –parkowym w Rogalinie. Po raz pierwszy zwiedziliśmy wnętrza pałacowe, które zrobiły ogromne wrażenie na młodzieży i opiekunach wycieczki. W centrum naszego zainteresowania znalazły się również powozownia i galeria sztuki utworzona przez Edwarda Raczyńskiego z dziełami takich malarzy jak Jacek Malczewski czy Jan Matejko. Głównych jednak punktem naszych zajęć stał się ogród barokowy będący uzupełnieniem kompozycji pałacowej oraz ogród krajobrazowy ze słynnymi dębami rogalińskimi – Lechem, Czechem i Rusem. Zajęcia terenowe odbyły się pod bacznym okiem opiekunek – Małgorzaty Maryniaczyk, Anny Jaskuły, Katarzyny Piaskowskiej oraz Lilianny Litwy-Piotrowskiej. Rogalin powitał nas deszczem ale późniejsza słoneczna, prawdziwie jesienna aura sprzyjała zwiedzaniu i spacerom po urokliwych zakątkach Rogalina.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Maryniaczyk

prev next

MISTRZOSTWA KALISZA W LEKKIEJ ATLETYCE

23 października w ramach Licealiady odbyły się Halowe Mistrzostwa Kalisza w Lekkiej Atletyce. W zawodach brali udział uczniowie z jedenastu szkół średnich. W kategorii dziewcząt uczennice z ZSP 2 zajęły V miejsce, natomiast w rywalizacji chłopców zawodnicy naszej szkoły uplasowali się na II miejscu! Medale w poszczególnych konkurencjach zdobyli:

Ada Paszczyńska z klasy 1 TA/TB - 3 miejsce w biegu na 300 m

Magdalena Pejaś z klasy 2 TG/TBM - 2 miejsce w skoku w dal

 sztafeta dziewcząt 4x200 m - 2 miejsce

 skład:

1. Malwina Olszewska 1 TBF/TB

2. Ilona Flak 1 TBM

3. Magdalena Pejaś 2 TG/TBM

4. Ada Paszczyńska 1 TA/TB

Kacper Mrula z klasy 3 TB/TE - 1 miejsce w skoku w dal

Jakub Szymczak z klasy 2 TBM - 2 miejsce w biegu na 60 m

Jakub Mikołajewski z klasy 4 TG/TE - 3 miejsce w biegu na 60 m

Daniel Korczyński z klasy 2 TBM - 3 miejsce w biegu na 1000 m

 sztafeta chłopców 4x200 m - 3 miejsce

 skład:

1. Damian Bora 1 TB/TBF

2. Adrian Grala 2 BSa

3. Kacper Kujawa 4 TBM

4. Jakub Szymczak 2 TBM

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

prev next

Zajęcia terenowe architektów krajobrazu w Gołuchowie

Pierwsze szlify zawodowe zdobyli uczniowie klas pierwszych- I TA-PG oraz I TA-PP na zajęciach terenowych w zamku i parku krajobrazowym w Gołuchowie. Ćwiczenia odbyły się 15 października 2019 r. pod opieką Małgorzaty Maryniaczyk, Anny Jaskuły, Jolanty Widełko oraz Przemysława Marcinkowskiego. Uczniowie zapoznali się z historią rodziny Działyńskich, która wywarła największy wpływ na obecny wystrój i kompozycję przestrzenną założenia, następnie poznali dendroflorę parku i wykonali szkice terenowe panoramy zamku. Wspaniała, jesienna aura sprzyjała twórczej pracy i kontestacji przyrody.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Maryniaczyk

prev next

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

11 października w Parku Miejskim odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe. W rywalizacji brali udział uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich. Każda sztafeta liczyła 10 uczestników, którzy mieli do pokonania 1200 m. Nasza drużyna po zaciętej rywalizacji zajęła 4 miejsce :).

Skład sztafety:

1. Piotr Kaczmarek 2 TA/TB

2. Bartosz Wawrzyniak 1 TB

3. Adrian Grala 2 BSa

4. Daniel Korczyński 2 TBM

5. Oskar Dąbrowski 1 BS

6. Damian Bora 1 TBF/TB

7. Mikołaj Staszek 2 TE

8. Kacper Kieliszewski 1 BST

9. Jakub Szymczak 2 TBM

10. Bartosz Grudziński 1 TBM 

Gratulujemy!

zdjcia 081JPG

Dzień Edukacji Narodowej

Jak co roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor Janusz Matuszewski podziękował wszystkim nauczycielom, pedagogom i pracownikom szkoły za trud włożony w codzienną pracę.

11 października natomiast zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta Kalisza. Wyróżnienie za wysiłek w kierowaniu Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu oraz osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nagrody otrzymali Dyrektor Janusz Matuszewski i Wicedyrektor Marcin Gaj.

Serdecznie GRATULUJEMY!!!

Tekst: M. Płóciennik, zdjęcia: M. Szuleta

MAG_4785jpg   MAG_4845jpg


Uroczyste ślubowanie

Jak co roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Była to uroczystość szczególna, gdyż po raz pierwszy ślubowały dwa roczniki młodzieży po gimnazjum i po szkole podstawowej. Akt ślubowania poprowadziła wicedyrektor Urszula Wilczyńska - Rosada, natomiast Dyrektor Janusz Matuszewski odczytał nominacje na wyższy stopień kadeta uczniów klas drugich, trzecich i czwartych.  

Tekst: Paweł Tomczak, zdjęcia: M. Szuleta

prev next

BIEG PTOLEMEUSZA 

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę października, tj. szóstego dnia miesiąca odbył się 39 Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza. Uczniowie naszej szkoły rywalizowali w biegu na dystansie 1500 m, a najszybciej trasę pokonał Damian Bora z klasy 1 TBF/TB, zajmując 5 miejsce. W zawodach wzięli również udział Bartosz Wawrzyniak z klasy 1 TB i Kryspin Nagler z klasy 1 TI. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Tekst i zdjęcia: J. Berwald
zdjcia 079JPG   zdjcia 080JPG


BIEG KOŚCIUSZKI

29 września 2019 odbył się XIII Bieg Kościuszki. Impreza sportowa została zorganizowana przez II Liceum Ogólnokształcące i Kaliski Szkolny Związek Sportowy. Jak co roku uczniowie naszej szkoły podjęli trudne wyzwanie i wystartowali w biegu na dystansie 2500 m. Najszybciej na mecie zameldował się Piotrek Kaczmarek z klasy 2 TA/TB, zajmując 4 miejsce. Tuż za nim, na miejscu 5 przybiegł Bartosz Grudziński z klasy 1 TBM.

Gratulujemy!

Tekst i zdjęcia: J. Berwald
zdjcia 076JPG   zdjcia 077JPG


Szkolenie wojskowe

W ramach szkolenia wojskowego dla klas mundurowych odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, Panem kapitanem Grzegorzem Jasiankiem. Tematem była służba wojskowa kontraktowa i zawodowa w strukturach organizacyjnych Wojska Polskiego. Młodzież zapoznana została z możliwością podejmowania dalszej nauki na Uczelniach i Akademiach Wojskowych. Poinformowani zostali również o szkoleniach i zasadach odbywania służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. 

Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak.

DSCN1846JPG   DSCN1845JPG