Microsoft Imagine Premium (dawniej: Microsoft DreamSpark oraz MSDN Academic Alliance) – program przedsiębiorstwa Microsoft skierowany do wybranych uczniów, studentów i pracowników naukowych. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych (w ramach licjencji EDU). Dla przedsiębiorstwa Microsoft jest to jedna z form popularyzacji własnego oprogramowania w społecznościach akademickich oraz forma pomocy w nauczeniu się technologii Microsoft. (źródło: wikipedia.org)dreamsparkjpg