CISCO jest największym na świecie producentem profesjonalnych rozwiązań sieciowych i zarazem ośrodkiem szkolącym w zakresie sieci komputerowych. Pozwala to na ogromne możliwości rozwojowe uczniów i zwiększa ich szanse na rynku pracy. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu powstała Lokalna Akademia Cisco, która działa dzięki wsparciu Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W ramach Lokalnej Akademii Cisco prowadzony jest kurs IT Essentials – którego tematyka obejmuje:

- Sprzęt i oprogramowanie komputerów

- Warunki i procedury bezpiecznej pracy oraz wykorzystywane narzędzia

- Komponenty komputera typu desktop - Montaż komputera typu desktop – krok po kroku

- Konserwację i usuwanie usterek komputera

- Podstawy systemów operacyjnych - Komponenty komputera typu laptop

- Montaż komputera typu laptop – krok po kroku

- Drukarki i skanery wprowadzenie

- Instalację i konfigurację drukarek i skanerów

- Konserwację i usuwanie usterek drukarek i skanerów

- Podstawy sieci komputerowych

- Konfigurację kart sieciowych i modemów

- Rozwiązywanie problemów z siecią

- Bezpieczeństwo komputera – opis zagrożeń i procedur identyfikacji

- Popularne techniki konserwacji profilaktycznej zabezpieczeń

- Umiejętności komunikacyjne i profesjonalne zachowanie

Zdobyta wiedza przydatna jest podczas codziennej pracy z komputerem i pomaga kierować oraz planować przyszłą karierę w branży IT. Kurs przygotowuje do uzyskania certyfikatu, który potwierdza zdobytą wiedzę i skutecznie pomaga wyróżnić się spośród innych kandydatów na rynku. Kurs wykorzystuje tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, narzędzia multimedialne, zajęcia w pracowni komputerowej, materiały e-learningowe oraz symulatory.