Zespół Szkół Ponadpodstawowych
ul. Rzemieślnicza 6
62-800 Kalisz

NIP: 618-20-65-295 REGON: 300634209

Sekretariat

tel. 62 7677650 

e-mail: sekretariat@zspp.kalisz.pl


Dyrektor Janusz Matuszewski

tel. 62 7677653


Wicedyrektor Marcin Gaj

tel. 62 7677662


Wicedyrektor Michał Płóciennik
tel. 62 7664436


Warsztaty szkolne ul. Obywatelska 4

tel. 62 7573775