Oto koła zainteresowań, do których możesz się przyłączyć:

• SKS

• Koło strzeleckie

• Koło fotograficzne

• Koło miłośników Biblioteki

• Zespół Muzyczny „Tajna Banda Fibigera”

• Koło florystyczne