Technik geodeta w projekcie TPI EDU

W dniu 14.09.2023 r. Dyrektor ZSPP p. Janusz Matuszewski wraz z nauczycielami zawodu p. Pawłem Lewiczem, p. Maciejem Leją i p. Jerzym Machlańskim podpisali umowę współpracy z firmą TPI sprzedającą sprzęt geodezyjny. Program TPI EDU zapewnia uczniom technikum geodezyjnego :

- bezpłatne wykłady

- praktyczne zajęcia ze sprzętem i oprogramowaniem, możliwość współpracy przy projektach naukowych

- specjalne ceny sprzętu geodezyjnego dla uczelni i szkół

- udostępnianie sprzętu i oprogramowania do prac dyplomowych

- pokazy najnowszych technologii - GNSS, tachimetry, skanery 3D, systemy sterowania maszyn.

Tekst i zdjęcia: Paweł Lewicz


Świąteczny prezent dla geodetów

16.12.2020 r. dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu kształcących się w zawodzie technik geodeta, zakupiono nowy tachimetr elektroniczny firmy GEOMAX wraz z zestawem akcesoriów.

Przekazanie sprzętu odbyło się na terenie szkoły w obecności Dyrektora ZSPP Janusza Matuszewskiego, Wiceprezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu Pana Jerzego Machlańskiego, Pana Jana Foremskiego przedstawiciela firmy Geoline, nauczycieli przedmiotów zawodowych w geodezji Pawła Lewicza oraz Macieja Leji.

Zestaw nabytego sprzętu zawiera:  

- Tachimetr elektroniczny GEOMAX ZOOM10,

- Statyw drewniany,

- Tyczka teleskopowa,

- Pryzmat z tarczą celowniczą,

- Pendrive do transmisji danych, baterie, ładowarki.

Zakupiony sprzęt o wartości 13250,00 zł został pokryty przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu w wysokości 5000,00 zł oraz w pozostałej części przez szkołę ze środków własnych. Tachimetr będzie używany przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych na przedmiotach zawodowych. Dzięki nowemu sprzętowi uczniowie będą przygotowani do wykonywania pomiarów sytuacyjno - wysokościowych w celu opracowania map o różnym przeznaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania terenu i sieci podziemnego uzbrojenia.


Stypendia dla najzdolniejszych

W siedzibie Energa Operator oddział w Kaliszu, odbyło się kolejne spotkanie wręczenia stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk. Umowy zostały podpisane w obecności Dyrekcji z którą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu podpisała współpracę i porozumienie. Przedsięwzięcia takie zapewniają naszym uczniom wsparcie merytoryczne oraz finansowe. Umożliwienie odbywania praktyk zawodowych w Energa Operator pozwala na zdobycie dodatkowych umiejętności działania ora poznawania specyfiki pracy elektryka. W przyszłości umożliwia to również zatrudnienie w firmie i pozyskiwanie kolejnych stopni awansu w pracy.

Tekst i zdjęcia: M.Płóciennik


Służba w wojsku

W dniu 09 marca 2020 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu odbyło się spotkanie młodzieży klas IV z Panem kpt Grzegorzem Jasiankiem przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

Przeprowadzona prelekcja dotyczyła:

·       pełnienia służby przygotowawczej, zasad naboru i przeznaczenia tej formy służby wojskowej;

·       warunków i przebiegu służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych;

·       możliwości i zasad naboru do zawodowej służby wojskowej w tym naboru spośród żołnierzy rezerwy.

Przedstawione zostały również możliwości i terminy naboru do wyższych szkół wojskowych  w 2020 roku.  

Spotkanie zorganizowane zostało przez Pedagoga szkolnego - Monikę Linkowską.

Tekst i zdjęcia: M. Linkowska


Kultura francuska wśród plastyków

2 marca 2020 na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 odbył się francuski dzień dzienników pod nazwą FRANKON. Liceum Plastyczne pokazało swoje umiejętności projektowe, designerskie i organizacyjne. W programie pojawił się: pokaz mody francuskiej na przestrzeni dekad, konkurs na najlepszy dziennik tworzony na zajęcia z języka francuskiego oraz pokaz filmów. Nie zabrakło pysznego francuskiego jedzenia, francuskiej muzyki i francuskich barw narodowych. Organizatorami były Panie K. Piaskowska i A. Miśkiewicz a uczestnikami sami uczniowie.

prev next

Dnia 13 grudnia 2019 odbyła się klasowa zbiórka karmy dla psiaków z kaliskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Świąteczną zbiórkę zorganizowała klasa 4TA.

1jpg


Strzelcy na medal

Po raz 17 odbyły się Świąteczne Zawody Strzeleckie Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych m. Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Nasi reprezentanci spisali się bardzo dobrze zajmując drużynowo I i III miejsce. Natomiast indywidualnie wśród dziewcząt III miejsce zajęła Beata Krawczyk z wynikiem 164 pkt, IV miejsce zajęła Patrycja Magnus z wynikiem 164 pkt. wśród chłopców prym wiedli nasi strzelcy zajmując trzy czołowe miejsca. I miejsce Marcin Cofalski z wynikiem 165 pkt jest to uczeń kadet pierwszej klasy mundurowej po szkole podstawowej, II miejsce Sebastian Krupa z wynikiem 140 pkt a III miejsce Norbert Kowalski z wynikiem 140 pkt.

Od Nowego Roku nasi strzelcy rywalizować będą w Strzeleckiej Lidze Południowej Wielkopolski. Pierwsze zawody odbędą się 20 stycznia 2020 roku. Życzymy powodzenia.

Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak

DSCN1954JPG  DSCN1956JPG


Pomagamy

W dniu 17 grudnia 2019 r. młodzież wraz z opiekunami SU i Panią wicedyrektor Urszulą Wilczyńską-Rosadą odwiedzili pensjonariuszy hospicjum w Rożdżałach. Podczas wizyty złożyliśmy świąteczne i noworoczne życzenia od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i uczniów naszej szkoły. Obdarowaliśmy przebywających tam pacjentów upominkami, a także śpiewaliśmy wraz z uczniami kolędy. Atmosfera spotkania była bardzo uroczysta i wzruszająca. To były dla nas wszystkich niezapomniane chwile.

Dyrekcja ZSP nr 2 w Kaliszu składa serdeczne podziękowania Samorządowi Uczniowskiemu za zorganizowanie koncertu kolęd i przygotowanie pięknych upominków świątecznych dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego w Rożdżałach i dzieci z hospicjum domowego. Szczególne podziękowania pragniemy złożyć młodzieży Technikum Budowy Fortepianów i uczennicom Klaudii Ptak i Paulinie Stradomskiej z TBM za czynny udział w kweście oraz opiekunom Samorządu Pani Edycie Ignasiak i Panu Marcinowi Kaftanowiczowi.

IMG_20191217_123650jpg  IMG_20191217_123002jpg


Światowy Dzień Rzucania Palenia
20 listopada w naszej szkole, odbyła się akcja informacyjno-edukacyjna promująca życie bez tytoniu, w której uczestniczyli uczniowie klas IV TBE,TBF oraz III szkoły branżowej. W ramach akcji odbyła się prezentacja multimedialna, oraz badanie przy pomocy Smokolizera. Jest to urządzenie, które mierzy poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Uczniowie włączając się do akcji, chętnie poddawali się badaniu. Wyniki niejednokrotnie zaskakiwały i zmuszały do refleksji.
Palenie papierosów to jeden z najpopularniejszych nałogów, z którym trudno walczyć. Warto jednak podejmować próby,ponieważ palenie- także bierne znacznie zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, głównie nowotworowych.

Akcja odbyła się w ramach współpracy: pielęgniarki szkolnej i pedagoga z Sekcją Oświaty Zdrowotnej PSSE w Kaliszu.

Tekst i zdjęcia: A. Balcerzak
IMG_4647JPG  IMG_4653JPG


W zgodzie z naturą

W dniu 28.11.2019 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „W zgodzie z naturą”. Patronat honorowy nad konkursem objęła pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W imieniu pani Marzeny Wodzińskiej nagrody wręczył pan Jerzy Szukalski – wicedyrektor ODN w Kaliszu. Protokół z posiedzenia jury powołanego przez Radę Osiedla „Czaszki” w Kaliszu /współorganizatora konkursu/ odczytał przewodniczący Rady Osiedla pan Mirosław Nagórny. Główne nagrody w konkursie otrzymali: I miejsce – Mariola Łempicka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu; II miejsce – Nikola Rosa z Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu; III miejsce Ewa Witasiak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.

Tekst: J. Matuszewski Zdj. M. Płóciennik

DSC_0298JPG  DSC_0307JPG
DSC_0316JPG  DSC_0308JPG


Święto Niepodległości na sportowo i uroczyście

Uczciliśmy Święto Niepodległości biorąc udział 29 Zawodach Strzeleckich z broni pneumatycznej o Puchar Niepodległości pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza. Nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki rywalizując z zawodnikami klubów sportowych z Kalisza oraz Kłodawy. W karabinie sportowym Beata Krawczyk w ścisłym finale (pięciu najlepszych z eliminacji) zajęła V miejsce z wynikiem 318 pkt.

11 listopada uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w miejskich obchodach, które odbyły się pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Uroczyście złożono wiązanki oraz odegrano i odśpiewano hymn państwowy. Następnie nastąpił przemarsz ulicami miasta do PWSZ w Kaliszu na ul. Nowy Świat, gdzie w auli odbyła się część oficjalna z przemówieniem Prezydenta Miasta Kalisza.

Tekst i zdjęcia: Paweł Tomczak.

DSCN1927JPG  DSCN1925JPG


Stypendia naukowe dla elektryków

W ramach współpracy z ENERGA-OPERATOR i podpisaniem umowy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodzie technik-elektryk otrzymali stypendia naukowe. W październiku odbyło się spotkanie Dyrekcji ze stypendystami, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce. Patronat ENERGA-OPERATOR obejmuje wsparcie zarówno finansowe, jak i merytoryczne. W ramach współpracy firma oferuje praktyki i staże, wykłady eksperckie, wycieczki dydaktyczne. Dla najlepszych natomiast fundowane są stypendia naukowe oraz otwierana jest szansa na późniejsze zatrudnienie.

1jpg  4JPG

Tekst i zdjęcia: M. Płóciennik


Architekci krajobrazu na Święcie Ziół w zaprzyjaźnionej szkole na ul. Kordeckiego.

Zajęcia integracyjne z uczniami niepełnosprawnymi odbyły się 29 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Kaliszu. W zajęciach uczestniczyły uczennice z klasy II kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu pod opieką Małgorzaty Maryniaczyk. Święto Ziół w tym roku odbyło się pod hasłem – Gospodarna Pani Domu- dlatego nasze uczennice pomagały uczniom niepełnosprawnym w przygotowywaniu zapachowych mydełek, kul do kąpieli, płynów do mycia naczyń i innych środków czystości na bazie ziół. Zabawa była bardzo przyjemna a nadto niezwykle pachnąca. Dziękujemy za zaproszenie.

Tekst i zdjęcia: M. Maryniaczyk

prev next

Uroczyste ślubowanie

Jak co roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Była to uroczystość szczególna, gdyż po raz pierwszy ślubowały dwa roczniki młodzieży po gimnazjum i po szkole podstawowej. Akt ślubowania poprowadziła wicedyrektor Urszula Wilczyńska - Rosada, natomiast Dyrektor Janusz Matuszewski odczytał nominacje na wyższy stopień kadeta uczniów klas drugich, trzecich i czwartych.  

Tekst: Paweł Tomczak, zdjęcia: M. Szuleta

prev next

Dzień Edukacji Narodowej

Jak co roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor Janusz Matuszewski podziękował wszystkim nauczycielom, pedagogom i pracownikom szkoły za trud włożony w codzienną pracę.

11 października natomiast zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta Kalisza. Wyróżnienie za wysiłek w kierowaniu Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu oraz osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nagrody otrzymali Dyrektor Janusz Matuszewski i Wicedyrektor Marcin Gaj.

Serdecznie GRATULUJEMY!!!

Tekst: M. Płóciennik, zdjęcia: M. Szuleta

MAG_4785jpg  MAG_4845jpg


PIERWSZOKLASIŚCI I NOWELE

7 września 2019 odbyło się ósme Narodowe Czytanie. W tym roku, miłośnicy literatury polskiej mogli zapoznać się lub przypomnieć sobie kanoniczne nowele takich autorów jak: Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Bolesław Prus, Bruno Schulz, Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, czy Henryk Rzewuski.

Narodowe Czytanie, to okazja do nie tylko do wspólnego czytania, czy propagowania czytelnictwa, ale także do refleksji na temat słowa pisanego, które było niezmiernie istotne dla naszego społeczeństwa na przestrzeni wieków.

Z tej okazji, z inicjatywy biblioteki szkolnej, klasa I LSP podczas lekcji języka polskiego zapoznała się z kilkoma nowelami, a później podczas ciekawej dyskusji wymieniała poglądy na temat utworów. Dla pierwszoklasistów była to świetna okazja by móc zaprezentować swoje opinie i odkryć piękno polskiej literatury.

Tekst i zdjęcie: Anna Kostuj

1jpg


Co u żaby słychać.

Koniec roku szkolnego coraz bliżej. Oceny już wystawione. Wszyscy czują zapach wakacji.

A w szkole się dzieje!

Nie ukrywamy, że siedzenie przy podręcznikach nie jest najprzyjemniejszą czynnością jaką można robić w czerwcu. Postanowiłyśmy umilić trochę ostatnie dni nauki.

Wielu uczniów marzyło o tym, aby zajrzeć do wnętrza żaby. Dzięki Sandrze Mikołajczewskiej oraz Julii Chrystek z 2LP stało się to możliwe. Uszyły one Żabę Żanetę, która nie ma nic przeciwko, gdy ktoś wyciąga jej jelita. Gdy już znudziło nas oglądanie wnętrzności zabrałyśmy się do grania w grę karcianą. Karty z uroczymi rysunkami zrobiła Julia Samulska z 3TA. Nie obyło się także bez sesji zdjęciowej, którą przeprowadziła Karolina Płomińska z 3TA. Biologia to nie tylko wkuwanie po nocach trudnych słów jak kwas deoksyrybonukleinowy. Trochę czasu, szczypta chęci i można się naprawdę dobrze bawić.

IMG_2928JPG  IMG_2930JPG


Którą książkę ocaliłbyś przed zagładą?

Takie pytanie usłyszeliśmy podczas przedstawienia pt.: „Wojowniczka”w reż. Judyty Berłowskiej, na które udaliśmy się do kaliskiego teatru. Tytułowa bohaterka Cezaryna (Aleksandra Pałka) żyje wraz z bratem Augustem ( Jakub Łopatka)  w świecie opanowanym przez Korporację Zła, która za cel obrała sobie totalne zniszczenie piśmiennictwa. Bakteria, która wnika w papier, powoduje samozapłon literatury, a w rezultacie unicestwienie dorobku intelektualnego ludzkości. Młodzi bohaterowie wraz z przyjacielem Melonem (Maciej Zuchowicz), specem-hakerem, zdobywają się na odwagę, by przeszkodzić Złu Absolutnemu, którego zwierzchnikiem jest postać przypominająca Dartha Vadera . Pozornie wycofana z życia Cezaryna, nieco autystyczna nastolatka z objawami zaburzeń kompulsywnych, mierzy się z rzeczywistością, która pochłonęła życie wielu ludzi działających w konspiracyjnym stowarzyszeniu. Mierzy się i wygrywa.

Sztuka miała charakter interaktywny, bo z lekcją literatury, prowadzoną przez Profesora, w tej roli Marcin Trzęsowski. Dialogował on z odbiorcami, pytał czym jest literatura, jaką ma wartość dla ludzkości, jakie korzyści daje człowiekowi, jak go ubogaca i czy w ogóle to robi. Pod krzesłami widzów znajdowały się kartki i ołówki, mieliśmy sporządzić listę tekstów, które należy ocalić przed zagładą, ukryć przed planowanym atakiem Korporacji Zła.

Ta interakcja potwierdziła fakt, o którym mówi się od lat. Współcześni nastolatkowie nie widzą różnicy pomiędzy drukami zwartymi, a tekstami zamieszczonymi w Sieci.

Mówią: po co książki, wszystko jest w internecie...Dialog pomiędzy aktorem a młodymi ukazał krótkowzroczność tych drugich oraz nieświadomość tego, czym jest świat książek.

Sztuka wywołała spore emocje, rozmowy, jakie prowadziłyśmy z naszymi uczniami, były owocem przeżywania tego, co widzieli. Celnym kontekstem do tej tematyki są dzieła filmowe i literackie: filmy „Equilibrium” i „Księga ocalenia” , „ 4510 Fehrenheita” (także powieść o tym samym tytule) , oraz „Rok 1984”. Dają do myślenia, polecam.

Tekst: kgk

fotosy:http://www.teatr.kalisz.pl/spektakle/wojowniczka/


Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, dlatego uczniowie Liceum Plastycznego i uczennica Technikum Budowy Fortepianów w ZSP Nr 2 w Kaliszu postanowili wyrazić swój żal i solidarność z Francją w związku z tragicznym pożarem jednego z najcenniejszych zabytków sztuki gotyckiej jakim jest Katedra Notre Dame w Paryżu. Zniszczenie ważnego dla dziedzictwa kulturowego Europy zabytku skłoniło do refleksji i istotnej dyskusji, w której uczestniczyła nauczycielka języka francuskiego Pani Katarzyna Piaskowska oraz nauczycielka historii sztuki Joanna Bruś.

fot. wyk. Wiktoria Piąkna

1jpg


WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI

28 marca 2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedmiotów artystycznych organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Współorganizatorem było Liceum Plastyczne im. T. Kulisiewicza z ZSP Nr 2, a wasztaty poprowadziła nasza nauczycielka, dr Joanna Bruś. Kilkunastu uczestników wzięlo udział w wkładach i ćwiczeniach dotyczących analizy dzieła sztuki. Na szkolenie przyjechali także nauczyciele spoza Kalisza, m.in. z Poznania, Kościelca, Ostrowa Wielkopolskiego, Kożminka i Pleszewa.

1jpg   7jpg


Światowy Dzień Zespołu Downa.

Dlaczego akurat ten dzień? 21.3 = 3 chromosomy 21.
Aby pokazać, że solidaryzujemy się z osobami dotkniętymi trisomią 21 chromosomu należało założyć kolorowe skarpetki koniecznie nie do pary.
Podobnie jak data obchodów, mają one znacznie symboliczne. Co oznaczają? Różnorodność, odmienność,
społeczne niedopasowanie – czyli wszystko to, z czym na co dzień muszą zmagać się osoby dotknięte zespołem Downa.
Kolejnym znakiem jest linia prosta przecinająca dłoń - to jedna z cech, którą poza małym noskiem i
ślicznym migdałowymi oczami obdarza trisomia 21 chromosomu.
Nasza szkoła wspiera takie akcje, młodzież włączyła się całym sercem. Tak trzymać!
Tekst: Julia Samulska 3 TA
Zdjęcia: uczniowie klas 3TA, 3LP, 1 LP i K.P.

1jpg
3jpg


Obchody "Dnia Wiosny"

Tematem przewodnim tego wydarzenia było ratowanie środowiska. Uczniowie wysłuchali prezentacji na temat pszczół, zanieczyszczeń powietrza oraz szkodliwości plastiku. Nie obyło się także bez optymistycznego akcentu, którym były konkursy "EkoRobaczek" oraz "Wiosenne przebranie - owady i kwiaty". Laureaci zostali nagrodzeni ekologicznymi upominkami. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz słuchaczom.
Organizacja: Katarzyna Piaskowska oraz klasa 3TA
Konkurs "EkoRobaczek" :
1 miejsce: Daria Lamek 1 LP
2 miejsce: Wiktoria Kubiak 1 LP
3 miejsce: Weronika Rzepecka 1 LP
wyróżnienie: Kacper Witkowski (1 LP), Katarzyna Secler (2 TA), Joanna Marciniak (4TA)
Komisja konkursu "EkoRobaczek": p. Monika Prałat, p. Urszula Wierucka, Karolina Płomińska, p. Katarzyna Piaskowska
Uczestnicy konkursu "EkoRobaczek" :
4TA: Julia Sobocka, Patrycja Prus, Katarzyna Kasprzak, Joanna Marciniak, Julia Antoniak
1TA: Magdalena Tanaś, Paulina Grabka, Wiktoria Marciniak, Katarzyna Secler
2TA: Joanna Suchodowska
1LP: Weronika Rzepecka, Kornelia Ciszewska, Gabierla Cichy, Julia Targanińska, Agnieszka Kaczmarek, Oliwia Pyjecka, Patrycja Woźniak, Nikola Szcześniak, Daria Kraszkiewicz, Paulina Bielecka, Wiktoria Pilch, Kacper Witkowski, Ewelina Płomińska, Alicja Jarych, Dominika Grzyleczyk, Kornelia Wieczorek, Wiktoria Kubiak, Daria Lamek, Julia Wiączek, Paulina Sibilska, Klaudia Skowrońska.
Konkurs "Wiosenne przebranie - owady i kwiaty":
1 miejsce: Aleksandra Lis 2 LP
2 miejsce: Alicja Małecka 3 TA
3 miejsce: Julia Samulska 3 TA
wyróżnienie: Katarzyna Galant - Kowalska
Komisja konkursu "Wiosenne przebranie - owady i kwiaty": p. Julita Berwald, p. Małgorzata Zakierska p. Waldemar Jambroszczyk, Ewelina Wojtczak, Joanna Popiołek
Zdjęcia: Patrycja Matłoka 3 LP , Karolina Pływaczyk 3 LP, Alicja Mituła 3TA
Pomoc techniczna: Marcin Adamski 3 LP, Mateusz Maślak 3 TI, Maciej Dec 3 TI
Tekst: Julia Samulska 3 TA

1jpg  2jpg


Spotkanie z „AMAZONKAMI”

W dniu 20 marca w ZSP nr 2 w Kaliszu odbyło się spotkanie uczniów i uczennic naszej szkoły zorganizowane przez panią Anetę Balcerzyk pielęgniarkę szkolną z paniami z Kaliskiego Klubu „Amazonki” poświęcone profilaktyce raka piersi.

Amazonki zapoznały uczniów z metodami badania piersi – samokontroli, która jest bardzo ważna w diagnozowaniu zmian w piersiach. Uczniowie otrzymali ulotki, mogli także przeprowadzać ćwiczenia w badaniu i wykrywaniu guzów piersi na fantomie. Spotkanie było bardzo interesujące i pouczające zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Dziękujemy serdecznie paniom z Kaliskiego Klubu „Amazonki” za poświęcony czas i przekazanie cennych wiadomości odnośnie profilaktyki raka piersi.

IMG_3741JPG  IMG_3746JPG


Mistrz i Małgorzata

Na szczęście edukacja nie kończy się w szkolnej sali. W ramach tej myśli 1 marca uczestniczyliśmy wraz z opiekunkami w spektaklu “Mistrz i Małgorzata” w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego. Adaptacja powieści Michała Bułhakowa w reżyserii Gabriela Gietzkyego skupiała się na tym, co jest istotą tegoż tekstu, a więc na współistnieniu dobra i zła. Jednocześnie ukazała problem negowania istnienia obydwu tych wartości.  

Zderzenie ateistycznego świata z realną figurą szatana miało miejsce już w pierwszej scenie, w której Berlioz (Zbigniew Antoniewicz) oraz Iwan Bezdomny (Jakub Łopatka) spotykają Wolanda (Michał Wierzbicki) będącego ucieleśnieniem sił nieczystych. Misją zarówno jego jak i szatańskich towarzyszy - m. in. fantastycznego kota chodzącego na dwóch łapach Behemota, w tej roli świetna Małgorzata Kałędkiewicz – Pawłowska- jest wprowadzenie chaosu w sowieckiej Moskwie. Szybko okazuje się jednak, że Szatan niewiele ma do zrobienia. Mieszkańcy radzieckiej Moskwy okazują się być ludźmi zachłannymi, biorącymi łapówki, zdradzającymi żony, szpiegującymi się nawzajem. Sztuczki Wolanda jedynie demaskują obłudę i pazerność obywateli.  

Scenografia autorstwa Marii Kanigowskiej ograniczona została do minimalistycznych, białych okręgów. Jeden z nich umieszczony został nieco nad sceną i stanowił ograniczoną przestrzeń, na której aktorzy odgrywali wybrane sceny. Drugi okrąg zawisł na wprost widzów i stanowił ekran odbijający wizualizacje autorstwa grupy Tving Stage Design, które całemu przedstawieniu nadały intermedialną formę.

Spektakl w dosadny sposób krytykuje ateistyczne odbieranie rzeczywistości. Każde zaprzeczenie istnienia Chrystusa jak i Szatana zostało dodatkowo zaakcentowane przez ruch sceniczny aktorów. Ostateczny wydźwięk nadała spektaklowi scena dodana przez reżysera, w której trzy kuracjuszki szpitala psychiatrycznego, z iście proroczą mocą, wygłaszają swoją prawdę na temat wiary. Reżyser podkreśla i uwypukla bułhakowską wizję dwoistości świata, w którym zło i dobro wzajemnie się przenikają i są od siebie współzależne. Jedno nie jest w stanie istnieć bez drugiego.  

Odbiór tekstu prozatorskiego Michała Bułhakowa, który stanowi kanoniczną pozycję na liście szkolnych lektur, był idealną okazją do przedmaturalnej powtórki, jednocześnie pozwolił uczniom zaczerpnąć odrobinę swobody od codziennych obowiązków.

Tekst: Aleksandra Czapczyk 4 LP

Zdjęcia: www.teatr.kalisz.pl
1jpg  2jpg


Dzienniki plastyków

Cały semestr uczniowie grupy francuskiej pod opieką Katarzyny Piaskowskiej pracowali z językiem za pomocą metod zupełnie odmiennych od tradycyjnych. Prowadzili dzienniki, które miały obrazować ich postępy w nauce oraz kontakt z kulturą francuską na co dzień. Każdy dziennik to osobna historia i indywidualna podróż, którą każdy z uczniów przeżył podczas tego roku szkolnego. Zadanie polegało na chłonięciu wrażeń i momentów. Zauważaniu obecności kultury frankofońskiej w otaczającej nas rzeczywistości. Efekty pracy zostały uwiecznione podczas lekcji języka francuskiego 20 lutego 2019 r. na zamieszczonych fotografiach.
Tekst: Aleksandra Czapczyk IV LP
Zdjęcia: Piotr Jerz i uczniowie tejże grupy francuskiej

prev next

Etiudy filmowe

Na lekcjach języka francuskiego uczniowie klas: 2, 3 i 4 Liceum Plastycznego zaprezentowali stworzone przez siebie etiudy filmowe. Zadanie miało na celu utrwalenie poznanego słownictwa oraz zaprezentowanie słówek z różnych kategorii w nowym kontekście. Filmy musiały spełnić określone kryteria, m.in.: długość filmu nie mogła przekraczać 3 minut, należało użyć minimalnie 20 słówek w filmie, a wybrana muzyka musiała być wykorzystana zgodnie z prawami autorskimi.
Młodzi artyści wykazali się ogromnym zaangażowaniem, wyobraźnią i ciężką pracą. Większość z nich inspirowała się przyrodą, relacjami rodzinnymi, historią i kulinariami. Plastycy zwracali szczególną uwagę na skorelowanie dźwięku z obrazem, wykorzystali montaż jako środek stylistyczny, umiejętnie stosowali środki operatorskie. Wszyscy podeszli do zadania z dużą odpowiedzialnością.
Premiera etiud filmowych spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży, uczniowie żywo dyskutowali na temat obejrzanych obrazów filmowych.
Zapraszamy do obejrzenia kilku realizacji, które ukażą się już w najbliższych postach na fb.
Tekst: Aleksandra Bider 2 LP
Korekta i opracowanie: Katarzyna Piaskowska
Zdjęcia z filmów: „
Automne à la campage” autor: Aleksandra Bider 2 LP
„Un Bestiaire” autor: Wiktoria Piękna 3 LP
„Les amis” autor: Emilia Krajewska 3 LP

prev next

Studniówka 2019

Pan Dyrektor w przemówieniu wspomniał, że do matury zostało jeszcze 93 dni - można by powiedzieć, że nieuniknione zbliża sie wielkimi krokami, ale..., ale tego wieczoru to chyba była ostatnia rzecz, o której chcieliśmy myśleć - zarówno uczniowie, jak i Ciało P.
Ci pierwsi mieli w głowie tylko wizje szalonej zabawy do samego rana, a ci drudzy skupiali się na podziwianiu tych pierwszych i próbie rozpoznawania swoich wychowanków, którzy tego wieczora zmienili się nie do poznania.

Schodziliśmy się powoli, zajmowaliśmy miejsca, wszyscy rozglądali się dookoła prowadząc ożywione rozmowy. Przejęte głosy konferansjerów snuły wspomnienia o tym co już za nami, jednocześnie roztaczając wizje niedalekiej przyszłości pełnej ekscytujących, nowych doświadczeń.
Było pięknie.
Potem jeszcze podziękowania, przemówienia i toasty.
Wszyscy w cudownej symbiozie o jaką trudno w szkolnej codzienności - oddawaliśmy się nastrojowi tego cudownego wieczoru.
„Poloneza czas zacząć...”

prev next

Świąteczne Warsztaty Młodych Talentów z uczniami z ZSP 2 w Kaliszu

20 grudnia w Książnicy kaliskiej odbyły się Świąteczne Warsztaty Młodych Talentów zorganizowanych przez jednostkę Samorządu Województwa Wielkopolskiego Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Zajęcia z wykonywania dekoracji świątecznych zostały zorganizowane dla uczniów klas 2-5 szkoły podstawowej. Pracą małych artystów kierowali i ją nadzorowali uczniowie Architektury Krajobrazu i Liceum Plastycznego z Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu pod kierunkiem Małgorzaty Maryniaczyk. Dzięki tej akcji młodzież i dzieci świąteczną atmosferę i własnoręcznie zrobione upominki zanieśli do swoich domów.

Autor: M. Maryniaczyk

20181220_115631jpg  20181220_140335jpg
20181220_122300jpg  20181220_123012jpg


Dzień Patrona u Plastyków

Uczniowie drugiej klasy Liceum Plastycznego w Kaliszu połączyli siły, aby zorganizować swój projekt - imprezę z okazji Dnia Patrona - Tadeusza Kulisiewicza. Punktualnie o 11.00 licealiści oraz nauczyciele zebrali się w auli szkolnej, gdzie czekało na nich mnóstwo atrakcji. Jedną z nich był konkurs na projekt koszulki inspirowanej twórczością patrona.
Uczniowie zaprezentowali swoje kreacje paradując po czerwonym dywanie, podczas gdy publiczność wybierała swój ulubiony projekt.
Oprócz konkursu w programie imprezy znalazła się również gra terenowa. Plastycy podzieleni na zespoły wyruszyli w poszukiwaniu stacji, na których mierzyli się z różnymi zadaniami.
Wśród nich znalazło się min. rysowanie karykatur, wycinanie profilu w tekturze, odnajdywanie ukrytych przedmiotów na ilustracji, kalambury i wiele innych. Po ukończonej grze wszyscy zebrali się na auli, aby obejrzeć pokaz animacji przygotowanych przez uczniów trzeciej i czwartej klasy plastyka. Po pokazie ogłoszono wyniki konkursów i wręczono zwycięzcom nagrody w postaci biletów do kina CKiS i Helios oraz karnetów do kaliskiego Aquaparku.
Później uczniowie udowodnili, że potrafią świetnie bawić i tańczyć. Nad organizacją całego wydarzenia czuwał pan Waldemar Jamroszczyk, wychowawca klasy drugiej. Pomagał on swoim wychowankom i dopilnował, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. I udało się - o zadowoleniu z imprezy świadczyły uśmiechnięte twarze uczniów i nauczycieli.
Autor tekstu: Zofia Górna 2 LP
Autorzy zdjęć: Piotr Jerz, Paulina Pabisiak, Anita Powązka, Magdalena Szuleta (3 i 4 LP)


tn_DSC_1jpg  tn_DSC_3666xjpg
tn_DSC_3809xjpg  tn_DSC_4045jpg


Mała powtórka z anatomii i...dietetyki

W dniu 6.12.18 r klasa 4 TA podczas lekcji biologii wykonała model ludzkiego organizmu z owoców i warzyw. Dzięki selerowi, pietruszce, marchewce na modelu pojawiły się poszczególne narządy ludzkiego ciała.

Owoce i warzywa zostały wybrane nie tylko pod względem podobieństwa do danego narządu, ale także musiały korzystnie wpływać na jego funkcjonowanie. I tak np. marchew przekrojona w poprzek przypomina oko a zawarta w marchwi witamina A wpływa zbawiennie na widzenie. Po ułożeniu "naszych narządów" w odpowiednich miejscach na modelu, uczniowie zabrali się z zapałem do smakowania efektów swojej pracy.

Autor tekstu i opracowania projektu: Patrycja Bogusiak 4 TA

20181206_134518jpg  20181206_140503jpg
20181206_140603jpg


„Komórka zwierzęca”

Klasa 2 TA podczas lekcji biologii stworzyła ciasto pt. "Komórka zwierzęca". Dzięki żelkom, piankom, M&M'som i "Jeżykom" na cieście pojawiły się poszczególne elementy budowy komórki. Nasze słodkie "organella komórkowe" dobrałyśmy oczywiście uwzględniając kształt i wielkość prawdziwych organelli. Następnie ułożyłyśmy je w odpowiednich miejscach na cieście. Gdy wszystkie już zapamiętałyśmy budowę i funkcje organelli zabrałyśmy się do smakowania efektów naszej pracy. Zabawa była świetna, nie brakowało rozmów i śmiechu. Dzięki takiej lekcji w sposób praktyczny mogliśmy powtórzyć i utrwalić swoją wiedzę i łatwiej nam było przyswoić nowe wiadomości. Mamy nadzieję, że szybko powtórzymy taką lekcję :D

tekst: Julia Kwiecińska i Patrycja Kurzawa 2 TA, zdjęcia: uczennice 2 ta

DSC_0142JPG  DSC_0147JPG
DSC_0089JPG


Uczciliśmy 100 – lecie Niepodległości Polski

Nasza szkoła w bardzo uroczysty sposób uczciła 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież naszej szkoły pod opieką pani Katarzyny Kowalskiej – Galant przygotowała piękną lekcję historii odrodzenia się naszej Ojczyzny, jej dziejów i ofiar walczących o wolność i niepodległość.Ponadto w ramach obchodów przygotowaliśmy zawody proobronne dla szkół ponadgimnazjalnych z m. Kalisza jak wraz z konkursem historycznym.

W rywalizacji zawodów proobronnych rozegrano konkursy w strzelectwie sportowym, pierwszej pomocy oraz sprawnościowego toru przeszkód. Zwycięzcą został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Kaliszu przed zespołem SP Nr 2 w Kaliszu i ZSE w Kaliszu. Konkurs historyczny rozegrano z wiedzy o II wojnie światowej  nt: Uzbrojenie i umundurowanie W.P 1 września 1939 roku. W tej rywalizacji zwyciężył zespół ZSP Nr 2 w Kaliszu przed ZSE Kalisz.

Puchary, nagrody i upominki ufundowane zostały przez: Prezydenta m. Kalisza Wydział Sportu Turystyki i Kultury Urzędu Miasta w Kaliszu. Upominki rzeczowe przez Wydział Partycypacji i Komunikacji Społecznej UM Kalisz oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu a Rektor Wyższej Szkoły bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ufundował puchar i nagrody rzeczowe na Konkurs historyczny. Ponadto Dyrektor ZSP Nr 2 w Kaliszu ufundował medale okolicznościowe dla uczniów biorących udział w zawodach proobronnych. Na zakończenie obchodów wzięliśmy udział w obchodach miejskich 100-lecia niepodległości na kaliskim rynku przed Ratuszem.

Tekst i zdjęcia: P. Tomczak
DSCN1318JPG  DSCN1324JPG


Ślubowanie klas pierwszych

Klasy pierwsze wszystkich typów szkół, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 jak co roku złożyły ślubowanie przyjmujące ich do grona uczniów. W ślubowaniu wzięli udział uczniowie, wychowawcy i nauczyciele. Była to podniosła uroczystość złożenia przysięgi na sztandar szkoły oraz zaprzysiężenia klas mundurowych i nadania im awansu na wyższe stopnie wojskowe.

Tekst M. Płóciennik Zdjęcia A. Miśkiewicz
9jpg  18jpg
19jpg  21jpg


Dzień naleśnika

W czwartek 18.10.2018 klasa III Liceum Plastycznego zainspirowana najsławniejszymi naleśnikami pochodzącymi z Bretanii (FRANCJA), regionu partnerskiego dla Wielkopolski, postanowiła przygotować "Dzień Naleśnika". Młodzi artyści własnoręcznie przygotowali naleśniki, a przy okazji zapoznali się z procesem ich przygotowywania w Bretanii. Mowa o słynnych "galettes", czyli naleśnikach na słono, z mąki gryczanej oraz o "crêpes", naleśnikach na słodko, z mąki pszennej. Przy jedzeniu uczniowie mogli posłuchać bretońskiej muzyki, a także obejrzeć obchody wpisanego na listę UNESCO festiwalu FEST-NOZ, zabawy tanecznej opartej na tradycyjnych, zbiorowych tańcach. Dowiedzieli się, że w kuchni bretońskiej prawdziwym specjałem są karczochy, ostrygi, małże, a także szparagi. Najedzeni uczniowie zakończyli "Dzień Naleśnika" wspólnym czytaniem baśni, legend oraz podań bretońskich.
tekst: Aleksandra Kubiak 3 LP
zdjęcia: Patrycja Matłoka 3 LP

IMG_9090_Easy-Resizecomjpg  IMG_9130_Easy-Resizecomjpg
IMG_9106_Easy-Resizecomjpg  IMG_9087_Easy-Resizecomjpg


Lekcja w kinie

Dnia 25.10.2018 roku klasy 1TA/TB oraz 3TA z p. L. Litwą – Piotrowską i p. K. Piaskowską brały udział w seansie filmowym i multimedialnej lekcji pt. "Z książki na wielki ekran - o tworzeniu adaptacji filmowych". Uczniowie obejrzeli fragmenty najsłynniejszych adaptacji filmowych, zapoznali się z problematyką adaptacji dzieł literackich na język filmu. Zdaniem Agaty (3 TA) film "Nerve" dosadnie i dosyć brutalnie pokazuje współczesne zachowania ludzi w sieci. Bohaterowie filmu ulegają złudnemu poczuciu anonimowości, oderwania od rzeczywistości, rywalizują o poklask tłumu, co powoduje nieprzewidziane konsekwencje.

Tekst: Agata Zygmunt 3TA  Zdjęcia: Roksana Janiak 3TA

3jpg  1jpg
2jpg


Świat malowany stopami

W minioną  środę gościliśmy w naszej szkole wyjątkową rodzinę. Pani Małgorzata Waszkiewicz jest malarką malującą stopami, przyjechała do nas z mężem i pięcioletnią córką Justynką.

Pani Małgorzata urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym, choroba pozostawiła trwałe ślady - całkowity niedowład rąk oraz niewyraźną mowę. Od dziecka wykonywała wszystkie czynności stopami.

Maluje od 20 lat, należy do Międzynarodowego Związku AMUN, skupiającego twórców malujących ustami i stopami. Swoje prace wystawiała w kraju i za granicą m.in.: w Belgii, Holandii, Izraelu. Od lat organizuje z mężem spotkania w szkołach, przedszkolach, różnych instytucjach. Mówi o szacunku do życia, akceptacji inności, odnajdywaniu się w świecie pełnym trudności i przeszkód.

Swoją postawą, determinacją w dążeniu do celu, niezwykłym charakterem pokazuje, że warto mieć marzenia i je realizować. Warto pokonywać trudności i żyć pełnią życia mimo ograniczeń. Małżeństwo dało także świadectwo wiary. Spotkanie było niezwykle inspirujące i poruszające.

Autor: K. Galant-Kowalska
IMG_20181015_094440jpg  IMG_20181015_094605jpg
IMG_20181010_134346jpg  IMG_20181015_094235jpg


Warsztaty informatyczne

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w pracowniach komputerowych naszej szkoły odbyły się warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów. W zajęciach warsztatowych uczestniczyła liczna 52-osobowa grupa uczniów wraz z trzema opiekunkami ze Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku oraz ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej. Warsztaty zostały przeprowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych z Technikum Informatycznego w następujących grupach tematycznych:

  1. Montaż podzespołów komputera osobistego (pan Jerzy Bojda)
  2. Grafika komputerowa 3D– przykłady zastosowań (pan Cezary Promny)
  3. Projektowanie witryn internetowych w programie WordPress (pan Michał Płóciennik)
  4. Programowanie stron internetowych – języki skryptowe (pani Bożena Jakubczak)

Po zakończeniu zajęć uczniowie i ich opiekunki otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w warsztatach oraz materiały informacyjne na temat technikum informatycznego.


Jak uczyć o propagandzie Marca'68?

Pod takim hasłem we wtorek 12 marca w kaliskim Archiwum Państwowym odbyły się warsztaty dla nauczycieli, wśród obecnych byli także nauczyciele z naszego Zespołu Szkół.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zebranych przez p. dyrektor, dr Grażynę Schlender, która pokrótce przedstawiła historię Archiwum Państwowego istniejącego w naszym mieście od 1951 roku. Następnie oddała głos edukatorom z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej p. Magdalenie Zapolskiej-Downar i p. Grzegorzowi Nawrotowi, którzy omówili mechanizmy działania propagandy. Uczestnicy mogli zapoznać się z teką edukacyjną "Propaganda Polski Ludowej" wydanej przez łódzki IPN w 2007 r. oraz sposobami jej wykorzystania na zajęciach.

Cennym dodatkiem są otrzymane 4 egzemplarze puzzli edukacyjnych "IV Rozbiór Polski", które trafiły do naszej szkoły. Narzędzie można wykorzystać na lekcjach historii, by zapoznać uczniów z materiałem dotyczącym sytuacji międzynarodowej w Europie w przededniu wybuchu II wojny światowej, przebiegu i następstwach Kampanii Wrześniowej, polityki władz sowieckich i niemieckich wobec Polaków.

Autor: K. Galant-Kowalska


Dzień Kariery

W dniu 05.02.2018 r. nasza szkoła wzięła udział w X Dniu Kariery zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Kaliszu we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Prezentacja zawodów odbyła się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. Zaprezentowaliśmy wszystkie zawody w którym kształcimy na  poziomie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia.

Tekst i zdjęcia: S. Banaszak

3JPG  4JPG
1JPG   5JPG


Zrozumieć innych

"Przystań" to Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych, a jednocześnie to jedyna taka inicjatywa w Wielkopolsce. Grupa zaprasza do siebie rodziny bardziej wymagających dzieci-bez względu na wiek, miejsce zamieszkania oraz rodzaj niepełnosprawności. 26 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu odbyły się jej drugie urodziny. Była to okazja do spotkania i podziękowania wszystkim zaangażowanym w to dzieło. Podziękowanie otrzymał również Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Janusz Matuszewski, który bezinteresownie udostępnił kompleks sportowo-rekreacyjny Hali Olimpia.

Tekst: M.Płóciennik Zdj. K. Zachara

1jpg  2jpg

Więcej na FAKTY KALISKIE


Cudowny jest czas Bożego Narodzenia.

Aby uczcić wyjątkowość tych chwil, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, wzięli udział w montażu słowno-muzycznym. Przedstawione zostały ciekawe fakty dotyczące świątecznych zwyczajów, recytatorzy wygłosili wzruszające wiersze, a zespół zaprezentował tradycyjne kolędy oraz świąteczne piosenki, pełne mądrych słów. Po występie artystycznym przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem i wzajemne życzenia. Spotkanie wigilijne przebiegło w miłej i świątecznej atmosferze.

Autor: A. Kostuj


Świąteczne kolędowanie

Każdego roku wyczekujemy na przepiękne Boże Narodzenie oraz ukochanego Mikołaja. 19 grudnia 2017 roku zostało zorganizowane wyjątkowe spotkanie dla wyjątkowych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 19. Uczniowie z Technikum Budowy Fortepianów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu zabawiali dzieci muzyką i śpiewem. Każde z nich świetnie radziło sobie z piosenkami, które bardzo łatwo wpadały do ucha. Szukali padającego śniegu, świecącej gwiazdki, śpiewali kolędy oraz ulubione utwory świąteczne. Spotkanie trwało w miłej, sympatycznej oraz radosnej atmosferze a zakończyło się wielkimi brawami. Wszystkim za wszystko dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: Michał Płóciennik

9_3jpg  6_15jpg
3_23jpg   11_6jpg


Wystawa zabytkowych fortepianów

W piątek 15.12.2017 klasa 1 TBF/TA udała się wraz z wychowawcą Cezarym Promnym do auli kaliskiej szkoły muzycznej na wystawę zabytkowych fortepianów. Osoby zgromadzone w auli wysłuchały koncertu. Następnie na XIX- i XX-wiecznych instrumentach mogli zagrać chętni uczniowie z klasy TBF-u. Swoją kompozycję zagrał Kacper Zabielski (1TBF) i Kajetan Kałwa (1TBF). Ciekawostką jest to, że jeden z fortepianów należał do króla Tajlandii, a na jednym grywał Beethoven. Instrumenty pochodzą z końca XIX i początków XX wieku zostały poddane renowacji.

Zdjęcia: Cezary Promny

2_29jpg  8_8jpg

5_12jpg   1_48jpg


Koncert świąteczny dla przedszkolaków

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu odbył się koncert świąteczny dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu w ramach kontynuacji projektu czytelniczego. Bogaty program artystyczny w wykonaniu uczniów klas Technikum Budowy Fortepianów o tematyce świątecznej bardzo spodobał się naszym małym gościom. Oprawie słowno – muzycznej towarzyszyła prezentacja multimedialna w bajkowo – zimowym klimacie. Młodzież śpiewała piosenki i kolędy przy akompaniamencie

szkolnego zespołu Tajna Banda Fibigera. Dzieci z zaciekawieniem słuchały również bajek, które wprowadziły je w świąteczny nastrój.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyliśmy sobie wzajemnie serdeczne życzenia, z nadzieją na dalszą współpracę.

1_41jpg  6_13jpg
4_14jpg   3_19jpg


Noc komiksów

W piątek, 8 grudnia, uczniowie Liceum Plastycznego i Technikum Budowy Fortepianów spotkali się, aby wspólnie bawić się na "Nocy Komiksów". Imprezę zorganizowały dla nas: Aleksandra Matusiak, Adrianna Prochwicz, Martyna Pinczak, Julia Otmianowska, Sandra Mikołajczewska, a nad wszystkim czuwała oczywiście pani Katarzyna Piaskowska oraz pani Ewa Ratajczyk. Ale pozostali uczniowie też chętnie włączyli się w pomoc przy przygotowaniach.

Na wydarzenie wszyscy przyszli w przebraniach bohaterów albo w tematycznych koszulkach i dodatkach. Zaczęliśmy od zrobienia sobie zdjęć w naszych strojach. Wcieliliśmy się też w aktorów, kręcąc śmieszne scenki na wylosowane tematy. Później zostaliśmy wszyscy wezwani na aulę, gdzie odbyło się karaoke. Nad oprawą muzyczną imprezy czuwali: Krzysztof Bondar, Filip Wolny i Sylwek Banaszak oraz pani Edyta Ignasiak. Następnie został rozstrzygnięty konkurs na strój. I chociaż każdy bardzo się starał, to trzeba było wybrać tych najlepszych. Pierwsze miejsce zajęła Justyna Grochowska, drugie Julia Wiatrowska, a trzecie Sandra Mikołajczewska. Ponadto wyróżnienie otrzymała pani Katarzyna Piaskowska. Później chętne osoby udały się na quiz wiedzy o Marvelu i DC. Po sprawdzeniu naszych arkuszy z odpowiedziami na około 20 pytań, dowiedzieliśmy się że pierwsze miejsce zajęła Patrycja Nowak, drugie Martyna Dominiak, a trzecie Anna Kosińska. Później część z nas wzięła udział w seansie filmów o superbohaterach, a część postanowiła wziąć udział w kolejnym konkursie i stworzyć własnego herosa. Powstały trzy wspaniałe prace: Depresja Plastyka (I miejsce), Człowiek-Piernik (II miejsce) i Super-Dreso-Duch-Woman (III miejsce).
Oprócz wszystkich tych atrakcji zorganizowaliśmy też zbiórkę ciepłych ubrań zimowych dla kaliskiego schroniska przy PCK, tym samym stając się prawdziwymi bohaterami.
Naprawdę świetnie się bawiliśmy i już nie możemy się doczekać kolejnej takiej imprezy. Atrakcje były świetne, jedzenie przepyszne, a nagrody naprawdę wspaniałe. Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom!
Autor tekstu: Martyna Dominiak I LP


3_20jpg  4_15jpg
1_43jpg   2_26jpg

Radiowa „Trójka” z wizytą w TBF.

W Technikum Budowy Fortepianów 22.11.2017 gościł reporter 3 programu polskiego radia. Celem wizyty była realizacja reportażu na temat funkcjonowania popularnego TBF-u. Informacji o szkole oraz wywiadów udzielili: dyrektor szkoły - Janusz Matuszewski, nauczyciele oraz uczniowie klas Technikum Budowy Fortepianów. Dodać należy, że emisja reportażu miała miejsce w dniu 23.11.2017 r. o godzinie 7.40 w radiowej „Trójce”.

1_39jpg  5_9jpg


Niepodległość Polski

Uczciliśmy pamięć tych, którzy przywrócili Niepodległość Polski. W 99 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza szkoła wzięła udział w obchodach pod kaliskim Ratuszem. Grupą reprezentującą były klasy mundurowe wraz z pocztem sztandarowym Technikum Budowlano-Elektrycznego im. Kazimierza Wielkiego. W czasie uroczystości uczniowie - kadeci złożyli kwiaty pod tablicą pamięci bohaterów walk o niepodległą Polskę na kaliskim Ratuszu.

Autor: Paweł Tomczak

dsc06829jpg  dsc06858jpg


Odzyskali niepodległość

W dniu 10 listopada w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, obyła się akademia upamiętniająca 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Muzycznie - przy dźwiękach fortepianu oraz saksofonu została ukazana trudna droga do wolności. Uczniowie klasy II TBF recytując wiersze oraz śpiewając pieśni patriotyczne przypomnieli nam, że obowiązkiem każdego Polaka jest pamięć o tych którzy polegli w walce o wolność kraju. W akademii licznie wzięli udział uczniowie i nauczyciele.

dsc_0167jpg  dsc_0168jpg\
dsc_0171jpg   dsc_0175_2jpg


Energa nagradza
Jak co roku pięciu najzdolniejszych uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, kształcących się w zawodzie technik elektryk, odebrało w dniu 25.10.2017r. stypendia od przedstawicieli kaliskiego Oddziału Energa-Operator Sa. W obecności rodziców, dyrektora szkoły Janusza Matuszewskiego oraz nauczyciela-opiekuna Krystiana Krzywdy stypendia otrzymali: Patryk Sielicki, Wiktor Maciuszczak, Marcin Idczak, Rafał Jach i Radosław Ziezio. Gospodarzami spotkania byli - Dyrektor Generalny kaliskiego Oddziału Energa-Operator SA, Tomasz Wolny oraz zastępca dyrektora - Magdalena Kit-Krawczyk. Współpraca pomiędzy Energą-Operator SA a ZSP2 rozwija się coraz intensywniej, w tym roku szkolnym planowane są wycieczki dydaktyczne na poligon szkoleniowy w zakresie obserwacji prac pod napięciem, prowadzonych przez uprawnionych pracowników zakładu oraz do laboratorium wysokich napięć, w których odbywa się sprawdzanie sprzętu pod kątem BHP.  
tekst: Janusz Matuszewski - ZSP2

img_6548jpg   img_6552_1jpg
img_6557jpg   img_6540_1jpg

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji spotkali się aby świętować szczególny dzień, w którym zostaje doceniony trud pracy dydaktyczno-wychowawczej. Obecni podczas uroczystości byli również uczniowie, którzy przygotowali całość spotkania oraz zespół muzyczny Technikum Budowy Fortepianów.

img_5151jpg  img_5154jpg
img_5198jpg  img_5215jpg


Ślubowanie klas pierwszych

Jak co roku przed Dniem Komisji Edukacji Narodowej odbywa się w naszej szkole ślubowanie klas pierwszych. W ślubowaniu wzięli udział przedstawiciele klas pierwszych, wychowawcy i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, którzy złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Odbyło się również zaprzysiężenie klas mundurowych oraz awans uczniów na wyższe stopnie wojskowe.

img_5117jpg  img_5134jpg
img_5131jpg  img_5129jpg


Obchody Światowego Dnia Drzewa

Kto powiedział, że dbanie o środowisko nie może być połączone z dobrą zabawą? Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu pod opieką pani Katarzyny Piaskowskiej udowodnili, że świętować można nawet podczas dnia drzewa.
10 października przepełniony był liśćmi, koralami z jarzębiny i uśmiechami uczniów, którzy podczas uroczystości zaprezentowali swoje liczne talenty. Odbył się pokaz tańca studia “Sieraszewski Dance”, do którego należy uczennica z klasy II TA, a uczennice klasy IV Liceum Plastycznego zorganizowały pokaz mody inspirowanej naturą. Młodzież klasy II, III i IV TA mogła wykazać się wiedzą podczas ekologicznej gry terenowej, a w międzyczasie odbywała się zbiórka pieniędzy na adopcję foki Nelly z poznańskiego zoo. Zwieńczeniem dnia było posadzenie drzewa o imieniu "Groot" i wspólny taniec.

Organizatorką i koordynatorką działań była Pani Katarzyna Piaskowska

3_15jpg  1_36jpg
2_17jpg   6_7jpg
4_9jpg  


Koncert fortepianowy

W dniu 5 października 2017r. o godz. 11.00, w auli szkoły odbył  się koncert gry na fortepianie w wykonaniu Mustafy Kösekul. Mustafa jest 17 letnim uczniem Gimnazjum w Boppard, w Niemczech. To utalentowany chłopak, który uczył się gry na pianinie zaledwie 9 miesięcy. Do Kalisza przyjechał ze swoją nauczycielką gry na fortepianie, która odkryła jego zdolności, z panią Joanną Treml – absolwentką TBF. Zagrał utwory F.Chopina i P. Czajkowskiego. W listopadzie będzie uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Bechsteina w Berlinie.

1_34jpg


Sprzątanie świata

W poniedziałek 18.09.17r., w ramach akcji „Sprzątanie świata”, klasa 2TA wraz z nauczycielami wybrała się do Parku Przyjaźni. Worki i rękawiczki poszły w ruch. Mimo iż park wydawał się czysty i zadbany było co robić. Najtrudniejsze okazało się zbieranie szkła przy amfiteatrze, ale dla chcącego nic trudnego. Nasze dziewczyny swoją pracę wykonały z uśmiechem. Tak trzymać i dziękujemy.
tekst: Julia Samulska 2 ta
foto: Olka Nowicka i Roksana Janiak 2 ta

4_7jpg  1_32jpg
3_13jpg   5_4jpg


Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Dyrektor szkoły Janusz Matuszewski  podziękował wszystkim za kolejny rok nauki i pracy dydaktyczno – wychowawczej Wręczył najzdolniejszym uczniom nagrody, podziękowania za osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach aktywności szkolnej. Wśród przybyłych gości byli obecni Naczelnik Wydziału Dyżurnych i Operacji Policyjnych podinspektor Mariusz Fułek oraz Kierownik Dziekanatu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu Zbigniew Reczek.

20170623_091356jpg  20170623_091432jpg
20170623_092122jpg  20170623_093557jpg


Pierwsza pomoc przedmedyczna

W piątek (26.05) na 4 godz. lekcyjnej klasy 1TI, 1TBF oraz 1TE/TG uczestniczyły w warsztatach dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie zorganizowała p. Anna Matysiak, a przeprowadził je ratownik medyczny, p.Jakub Rychlik, który dostarczył naszym uczniom wiele cennych informacji, w jaki sposób postępować z osobą poszkodowaną i udzielić jej niezbędnej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia. Młodzież chętnie uczestniczyła w w/w warsztatach, a po ich zakończeniu uczniowie podziękowali prowadzącemu gromkimi brawami za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.

Autor: A. Matysiak 

img_0868jpg  img_0870jpg


Wernisaż

W dniu 25 kwietnia 2017 r. o godzinie 16.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu odbył się wernisaż prac dyplomowych 20 absolwentów Liceum Plastycznego. Uczniowie klasy czwartej obronili prace dyplomowe w dniach 20 i 21 kwietnia 2017r. ze specjalności artystycznych: ceramika artystyczna, aranżacja wnętrz i renowacja elementów architektury. Komisja egzaminacyjna wysoko oceniła wartość artystyczną tegorocznych prac dyplomowych. Pod koniec maja najlepsze prace wezmą udział w ogólnopolskiej wystawie prac dyplomowych liceów plastycznych, która odbędzie się w Bydgoszczy.

ajpg   cjpg
ejpg   gjpg
bjpg   ljpg   mjpg

Dyplomy u Plastyków

W dniu 20.04.2017 r. rozpoczęła się dwuetapowa obrona prac dyplomowych, 20 uczniów kończących IV klasę Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Wernisaż wystawy prac przewidziano na 25.04.2017 r. w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu. ZAPRASZAMY

      dsc_7186jpg   dsc_7180jpg

        dsc_7196jpg   dsc_7198jpg   dsc_7200jpg

                        dsc_7202jpg   dsc_7191jpg


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Podczas spotkań rekolekcyjnych dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu przyświecała jedna myśl jaką jest spotkanie Boga żywego i prawdziwego. Uzdrawiającego życie młodych ludzi i wskazującego na dobro i piękno, które jest wokół nas. W spotkaniach, które odbyły się w dniach 10 -12 kwietnia 2017 uczestniczyło kilkaset uczniów chcących prze 3 dni zatrzymać się i na nowo zaprzyjaźnić z Bogiem. Hasło tegorocznych rekolekcji brzmiało „TRWA POWÓDŹ, WEJDŹ NA TRATWĘ!!!” .

dsc_0603_1jpg   dsc_0610jpg

dsc_0613jpg  dsc_0618jpg

dsc_0619jpg  dsc_0621jpg


Warsztaty dla gimnazjalistów

W dniu 06.04.2017 w godz. 9.00-12.00 w pracowniach komputerowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu zostały przeprowadzone warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów. W zajęciach uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu wraz z opiekunami.

Warsztaty odbyły się w trzech grupach tematycznych:

Montaż podzespołów komputera osobistego (mgr inż. J. Bojda i uczniowie klasy 2TIM)

Multimedia i grafika komputerowa – przykłady zastosowań (mgr inż. D. Ślawski)

Programowanie stron internetowych – piszemy skrypty w języku JavaScript (mgr inż. B. Jakubczak)

Każdy uczestnik spotkania otrzymał certyfikat uczestnictwa w warsztatach i drobny upominek – płytkę instalacyjną systemu Linux Ubuntu.

Tekst i zdjęcia: Bożena Jakubczak

        20170406_111840jpg   20170406_111846jpg

Kolorowe powitanie wiosny

Dnia 22.03.2017 odbyły się w ZSP 2 obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Uczniowie naszej szkoły zorganizowali Konkurs na najpiękniejszą Marzannę. Główną nagrodą dla zwycięskiej Marzanny był przepyszny tort. Po rozstrzygnięciu konkursu 8 Marzann zostało symbolicznie oblanych wodą, a uczniowie odtańczyli rytualny taniec wiosenny. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki catering. Przedsięwzięcie dostarczyło naszej młodzieży dużo radości i zabawy.

Autor: ZSP2
                      dsc_0303mjpg   dsc_0306m_1jpg
                           dsc_0248m_1jpg   dsc_0272mjpg
                           dsc_0278mjpg   dsc_0301mjpg

Otwarto drzwi dla GIMNAZJALISTÓW

Drzwi Otwarte to wydarzenie organizowane od wielu lat przez Szkołę dla gimnazjalistów. Jego celem jest zaznajomienie uczniów ostatnich klas gimnazjum z bogatą ofertą dydaktyczną Szkoły. Drzwi otwarte, które odbyły się 8 kwietnia 2017 roku, w kaliskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przyciągnęły tłum chętnych wstąpić w jej szeregi uczniów.

Gimnazjaliści mogli odwiedzić sale w których poszczególne typy szkół prezentowały swoją ofertę oraz zasady rekrutacji, porozmawiać z nauczycielami oraz uczniami Szkoły.

Dużo chętnych, dużo wrażeń, dużo się działo… Trzymamy kciuki za dokonanie właściwego wyboru!


                      dsc_0542jpg  dsc_0549jpg
                      dsc_0552jpg  dsc_0557jpg
                      dsc_0561jpg  dsc_0562jpg


W Hali Kalisz Arena 17 marca 2017 odbyły się 10 Targi Edukacyjne. Było to przedsięwzięcie skierowane do uczniów z kaliskich i okolicznych gimnazjów. Celem była pomoc w wyborze swojego wymarzonego zawodu. Zachęcaliśmy do zapoznania się i dobrego wyboru kierunku w których kształcimy od wielu lat! Zapraszamy do NAS do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu.

Autor: M. Płóciennik zdj. Sz. Siuda
        img_20170317_121809jpg  img_20170317_123825jpg


Święto liczby "PI

"W dniu 14 marca 2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu obchodzone było Międzynarodowe Święto Liczby „PI”. Imprezę zorganizowali nauczyciele matematyki: Monika Prałat, Magdalena Zdyb oraz Piotr Miczko. W auli szkoły odbyły się konkursy, propagujące matematykę. Nauczyciele wystąpili w skeczu – „lekcja matematyki”. W święcie uczestniczyli uczniowie z wielu klas ZSP2. Na koniec rozdano atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz bilety do CKiS w Kaliszu i kina Helios.

         dsc_0315jpg   dsc_0341jpg
         dsc_0353jpg   dsc_0402jpg

Więzienie czas stracony

W dn. 6-13 marca w naszej szkole gościliśmy na zaproszenie Pani Pedagog Karoliny Drobnik- Ptaszyńskiej przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Celem spotkania prewencyjnego była prezentacja filmu „Więzienie stracony czas” oraz zapoznanie uczestników z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z popełnionych czynów zabronionych. 

"Więzienie - stracony czas" to film edukacyjny, opowiadający o młodych ludziach, którzy pod wpływem chwili łamią prawo i trafiają do zakładu karnego.Przedstawione historie mają ostrzec młodych ludzi przed nieprzemyślanymi decyzjami. Scenariusz filmu napisał psycholog z Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, który ponad 10 lat pracuje z młodocianymi przestępcami oraz policjantki Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP z s. w Radomiu. Plan filmowy, zdjęcia oraz montaż zrealizowali funkcjonariusze oraz współpracownicy Służby Więziennej wraz z funkcjonariuszami Policji oraz młodzieżą z Siedlec.Na potrzeby filmu podkład muzyczny skomponował zespół skazanych z Zakładu Karnego w Raciborzu pod nadzorem muzyka i wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych.

Autor: K. Drobnik-Ptaszyńska

                            1_31jpg   2_14jpg

KAŻDY MA PRAWO ŻYĆ, UCZYĆ SIĘ, BAWIĆ SIĘ, KOCHAĆ, REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I CELE ŻYCIOWE.

KAŻDY JEST INNY, ALE WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA.

Dnia 8 marca młodzież z klasy II Technikum Architektury Krajobrazu na zaproszenie Dyrekcji złożyła wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kaliszu pod opieką Pani Anny Jaskuły i Anny Kryszak. Zadaniem młodzieży było przeprowadzenie doświadczeń fizycznych dla ich rówieśników podczas organizowanego w tym dniu ,,II Dnia z astronomią”. Wspólne zajęcia, zabawa i integracja z osobami niepełnosprawnymi zostały zakończone podziękowaniami dla młodzieży i opiekunów.

Autor: A. Jaskuła

         dscn7125jpg   dscn7080jpg

Studniówka 2017

28 lutego 2017 roku w kompleksie restauracyjnym Aljo swój bal maturalny uwieńczyło 140 uczniów klas czwartych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Wszyscy jednogłośnie podkreślili, że była to wyjątkowo udana zabawa.


          dsc_6139jpg   dsc_6155jpg
          dsc_6315jpg   dsc_6349jpg
         dsc_6782jpg   dsc_6821jpg
         dsc_6849jpg   dsc_6880jpg
         dsc_6903jpg   dsc_6948jpg
         dsc_6966jpg   dsc_7032jpg
dsc_7096jpg

Zdjęcia wykonał Jeremiasz Michałkiewicz i Sebastian Mastalerz.Spotkanie opłatkowe

„A nadzieja niech wstąpi w nas” – tak brzmiała myśl przewodnia tegorocznej Wigilii Szkolnej, podczas której spotkali się nauczyciele oraz pracownicy szkoły przy wspólnym stole. Na tle przepięknej scenografii uczniowie z klas: Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Budownictwa, Technikum Informatycznego oraz Technikum Budowy Fortepianów przedstawili Jasełka Bożonarodzeniowe. W podniosłej atmosferze Dyrektor Szkoły i uczestnicy Wigilii Szkolnej złożyli sobie nawzajem świąteczne życzenia, podzielili się opłatkiem i śpiewali wspólnie kolędy. Wigilia ta wprowadziła piękne chwile pełne niezwykłej magii, uroku i radości oczekując na Narodzenie Jezusa.

Autor: M. Płóciennik

                Święto Niepodległości

W 98 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 2016 r. poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w uroczystościach Święta Niepodległości przed kaliskim Ratuszem. Poczet reprezentowali kadeci klas mundurowych: Łuczak Tomasz – chorąży, asystenci Ptak Klaudia i Grudnicka Adrianna.

Autor: Paweł Tomczak

          1_13jpg   3_6jpg

Debata społeczna
W dn. 8 listopada 2016 roku uczniowie klasy czwartej Technikum Budowlano - Elektrycznego w zawodzie technik informatyk oraz Pedagog szkolny Karolina Drobnik-Ptaszyńska brali udział w debacie społecznej dotyczącej Cyber zagrożeń. Debata odbyła się w Auli Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Gospodarzem spotkania był Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek. 

W debacie uczestniczyli uczniowie ze szkół z terenu Kalisza oraz powiatu kaliskiego. Na pytania młodzieży dotyczących m. in: cyberprzemocy. sposobów unikania zagrożeń pojawiających się w sieci, wykorzystania cudzych danych na portalach społecznościowych, oszustw pojawiających się podczas zakupów internetowych oraz odpowiedzialności karnej nieletnich; odpowiadali przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu oraz policjanci z kaliskiej Komendy Policji. 

Podczas spotkania omówiony został stan bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu kaliskiego, zadania Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Przedstawiono także zasady funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Autor: K. Drobnik-Ptaszyńska
                        2_3jpg                 3_7jpg

Stypendium od ENERGA

W dniu 3 listopada 2016 r. w siedzibie Oddziału Energa – Operator SA w Kaliszu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla pięciu najzdolniejszych uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, uczących się w zawodzie technik elektryk. Gospodarzami spotkania byli Dyrektor Generalny Oddziału, Pan Tomasz Wolny oraz Kierownik Biura Organizacji i Logistyki, Pani Aldona Wypych.

Kaliska Energa – Operator SA od kilku lat wspiera elektryków z ZSP2, organizując dla nich praktyki, wycieczki tematyczne oraz przyznając stypendia. W roku szkolnym 2014/2015 firma przeznaczyła 50.000 zł na nowoczesne wyposażenie laboratorium do zajęć praktycznych. Z roku na rok współpraca między Energą – Operator SA a ZSP2 rozwija się coraz bardziej.

          1_14jpg   2_4jpg

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 26.10.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 2 w Kaliszu odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Młodzież ślubowała na sztandar Technikum Budowlano-Elektrycznego im. Kazimierza Wielkiego, a ślubowanie poprowadziła wicedyrektor szkoły pani Urszula Wilczyńska - Rosada. Ponadto klasa pierwsza mundurowa została zaprzysiężona Rotą – Ślubowania, po czym Dyrektor szkoły Janusz Matuszewski awansował na wyższe stopnie uczniów klas drugich, trzecich i czwartych mundurowych.  

Autor: P. Tomczak
          6_2jpg   8_3jpg

Bariery komunikacyjne i style komunikacji.

W dniach 13 i 20 października, oraz 3 listopada klasy pierwsze Technikum Budowy Fortepianów, Liceum Plastycznego oraz Technikum Budowlano-Elektrycznego w zawodzie technik budownictwa wzięły udział w dwugodzinnych spotkaniach z Pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematem spotkań były: Bariery komunikacyjne i style komunikacji.

Podczas potkania uczniowie zostali zapoznani ze skutecznymi sposobami porozumiewania się, technikami aktywnego słuchania, a także z poszczególnymi poziomami występującymi w procesie komunikacji. Dodatkowo poznali mowę gestów oraz bariery występujące w procesie komunikacji, które uniemożliwiają prawidłowy jej przebieg.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Pedagoga szkolnego Karolinę Drobnik-Ptaszyńską.

         1_20jpg   2_7jpg

Muzyczny Kalisz

W dniu 13 października w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbyła się V edycja projektu "Muzyczny Kalisz - wczoraj, dziś i jutro - 2016". Projekt ma na celu promocję tradycji kaliskiego przemysłu muzycznego, potencjału firm działających obecnie oraz docenienie nestorów zawodu. W ZSP2 w ramach tego miejskiego przedsięwzięcia odbywa się cykl spotkań przy pianinie z udziałem pracowników fabryki "Calisia" oraz znanych absolwentów Technikum Budowy Fortepianów.

Gościem tego spotkania był tym razem Pan Witold Janiak, absolwent TBF-u z rocznika 1993 oraz absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, kompozytor, pianista, propagator muzyki jazzowej, uczestnik i zwycięzca wielu konkursów jazzowych, m.in. "Oscar jazzowy 2009". Wydał 5 autorskich płyt. Wspomnieniom szkolnym oraz koncertowi Pana Witolda Janiaka przysłuchiwała się licznie zgromadzona w auli szkolnej młodzież z TBF-u.

          3_8jpg   1_16jpg

Wieczór francuski

Piątkowy wieczór, 4 października 2016, upłynął w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu pod znakiem Francji. Wszystko za sprawą pomysłodawczyni Katarzyny Piaskowskiej i uczniów Liceum Plastycznego. 

Korytarze szkoły zamieniły się w paryskie uliczki, na których skosztować można było największych specjałów kuchni francuskiej. Na szczególną uwagę zasługiwały słodkie croissanty z czekoladą, ratatouille i stos naleśników, który zniknął w mgnieniu oka. Klimat paryskich alejek oddawała także wszechobecna muzyka. Głos Kingi Kubery zapraszał wszystkich do szkolnej auli, gdzie na zebranych czekał kolejny występ absolwentki naszej szkoły, Agaty Góreckiej, która jak pamiętamy wykonaniem piosenki "je suis malade" zdobyła I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Francuskiej w Radziejowie. Nie zabrakło spontanicznych reakcji. Uczniowie po wysłuchaniu utworów wokalnych zorganizowali karaoke.

Wiele uwagi poświęcono kinematografii, której Francja stała się kolebką za sprawą braci Lumière. Wyświetlano pionierskie filmy eksperymentalne i niezależne produkcje krótkometrażowe, ale nie zabrakło znanych hitów kina francuskiego takich jak “Amelia”. Można było spróbować także swoich sił w grze aktorskiej i nagrać krótki dialog po francusku. Powstało w sumie 17 takich mini produkcji. 

W każdym z nas kryje się dziecko, dlatego najwięcej odbiorców przyciągnęły animacje. W sali “misiowej” porozrzucane na podłodze koce i pluszaki - misie zapraszały do uczestnictwa w grach planszowych. Każdy mógł zaprezentować swoje wcześniejsze dokonania i talenty. Wyświetlano prezentacje multimedialne pełne informacji o krajach frankofońskich, a uczennice klasy trzeciej stworzyły komiksy, których głównymi bohaterami zostały ich zwierzęta domowe. Główną i kończącą spotkanie atrakcją był spektakl “Cafe Diem” w wykonaniu Teatru Tańca Szafa, w którym gra nasza uczennica Kamila Sakowska.
Zarówno uczniowie jak i zaproszeni goście spędzili wieczór na dobrej zabawie. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i zostać współtwórcą tej inicjatywy.

                    1_21jpg   2_8jpg


Patronat firmy ANTCZAK

W dniu 21.09.2016 r. odbyło się spotkanie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Janusza Matuszewskiego z właścicielem firmy budowlanej „Marek Antczak”. Ta renomowana firma obecna jest na rynku od 1981 r. Dodać należy, że pan Marek Antczak oraz jego syn pan Marcin Antczak są absolwentami popularnej „Budowlanki”.

Od lat nasi uczniowie w zawodach Technik Budownictwa oraz Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie odbywają praktyki na budowach prowadzonych przez firmę. Spotkanie dyrektora z panem Markiem Antczakiem zacieśniło jeszcze bardziej współpracę. Szef firmy wsparł nasze klasy budowlane również od strony finansowej, za co serdecznie dziękujemy.

antczak_2jpg


Drzwi otwarte

Prawdziwie przyjazna atmosfera panowała w sobotę 16 kwietnia 2016 podczas Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu. Słodkości oraz drobne upominki czekały na odwiedzających szkołę. Gimnazjaliści mogli również zobaczyć bazę dydaktyczną szkoły oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną, która jest bardzo bogata. Szkoła kształci w wielu specjalnościach: technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik urządzeń sanitarnych, a także technik budownictwa i informatyki ( w tym mundurowe), technik elektryk oraz nowy kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W szkole mieści się również Liceum Plastyczne oraz Technikum Budowy Fortepianów. Placówka oferuje także naukę w szkole zawodowej na kierunku elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych. Uczniowie poszczególnych typów szkoły przedstawiali to, co w danym kierunku kształcenia jest najciekawsze. Tych, którzy chcieliby zapoznać się bliżej z ofertą szkoły oraz zobaczyć co ciekawego dzieję się w ZSP2 zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, profilu na Facebooku. Mamy nadzieję, że z wieloma z Was zobaczymy się we wrześniu!

        10_3jpg   11_3jpg

Dzień sera

Miękkie, twarde, ostre, łagodne… Do kanapki, do wina, do makaronu, jako przekąska. SERY- było to główne hasło naszego przepysznego dnia, podczas którego to mieliśmy okazję dowiedzieć się, zarówno w teorii jak i w praktyce, jakie są najpopularniejsze sery we Francji i „z czym to się je”.

Sery są nieodzownym elementem tradycyjnych posiłków we Francji. Zachwycają jakością, formą i niepowtarzalnym smakiem. Mówi się, że we Francji jest tyle serów, ile dni w roku, a tak naprawdę jest ich o wiele więcej, bo około 500 rodzajów.

Na pomysł „Dnia Sera” wpadliśmy już dość dawno,  przy okazji naszego pierwszego kulinarnego przedsięwzięcia: „Dnia Bułeczki”. Aby umilić sobie trochę zajęcia i połączyć teorie z praktyką zaproponowaliśmy Pani Kasi zorganizowanie dnia, w którym każdy z nas przyniesie jakieś francuskie słodkości. Pomysł został przyjęty z entuzjazmem. Niedługo po tym na naszym klasowym stole pojawiły się różnego rodzaju bułeczki, rogale i drożdżówki, a pani Kasia przygotowała tablice "poglądowe". Na tablicach znajdowały się rysunki przeróżnych słodkości i ich francuskie nazwy. Nauka w połączeniu z przepyszną kuchnią – to świetny pomysł! Oczywiście na tym się nie skończyło. Nasze podniebienia wołały „WIĘCEJ!”

Zorganizowaliśmy więc „Dzień sera”. Każdy z nas miał za zadanie dowiedzieć się jak Francuzi jedzą sery i jakimi potrawami najlepiej smakują oraz przygotować kilka propozycji. W ten sposób na stołach pojawiły się sery porośnięte żyłkami pleśni, kremowe typu Camembert, żółte, takie jak Gouda czy Cheddar. Nie zabrakło także dodatków. Pani Kasia przygotowała piękne i pyszne sałatki z melonem, gruszką i szynką parmeńską. Pojawiły się też dżemy, kasztany, żurawina, oliwki, kapary oraz wiele innych przysmaków, które w połączeniu z serami rozpływały się w ustach. Nasza wspaniała Justyna
nie zapomniała, że oprócz przyjemności ważne jest też, abyśmy coś z tej lekcji zapamiętali. Przygotowała karteczki z podpisami serów i win, jakie się do nich pije. Wszyscy byli zachwyceni, także klasa 3 – którą zaprosiliśmy, na początku nieśmiało, a potem ze smakiem kosztowała francuskie pyszności.

Mamy ogromną nadzieję, że zapoczątkowaliśmy nową tradycję, która będzie kontynuowana przez nasze młodsze koleżanki i kolegów, oraz że zaproszą nas na wymyślone przez siebie dni, aby nasze podniebienia nie zapomniały o wspaniałych smakach Francji.

Autor: Magdalena Pawlińska IV LP

         3_11jpg   10_4jpg

Kampania „Drugie życie”.

Dnia 18 marca 2016r. o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, odbyło się spotkanie pod hasłem: „Transplantacja – masz dar uzdrawiania”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas: I TI/TIM, I TA, II TA, III TA/TBF.

Głównym celem spotkania było przybliżenie uczniom tematu transplantacji oraz przedstawienie, w jaki sposób można zostać dawcą. Na wstępie został odtworzony film nakręcony specjalnie dla kampanii. Uczniowie mogli poznać jedną z wielu historii, jakie mogą się zdarzyć każdemu z nas. 

Po obejrzeniu nagrania pani Renata Maternik, która została zaproszona na to spotkanie, opowiedziała o swoim doświadczeniu związanym z przeszczepami. W młodym wieku prowadziła niezdrowy tryb życia oraz nie wyleczyła grypy co spowodowało, że ciężko zachorowała na zapalenie mięśnia sercowego. Jedyną szansą na dalsze życie był dla niej przeszczep serca. Pani Renata, przedstawiła nam swoją historię oraz procedury związane z przeszczepami.
Na koniec spotkania każdy z uczniów mógł nabyć „Oświadczenie woli” . Choć nie jest dokumentem i nie ma mocy prawnej, pełni jednak ogromną rolę w systemie upowszechniania świadomości o tym, że nasze organy po śmierci mogą pomóc innym ludziom, ratować życie i zdrowie oraz że my sami możemy kiedyś organów potrzebować.

Autorki: Marta Haręża i Anna Bryńska, III TA

          1_28jpg   4_6jpg

Wizyta lidera zespołu Bayer Full.
10 marca 2016 roku w ramach projektu "Muzyczny Kalisz", Technikum Budowy Fortepianów odwiedził absolwent jedynej w Polsce szkoły, wokalista i założyciel zespołu Bayer Full - p. Sławomir Świerzyński. Lider zespołu disco polo wspomniał naukę w szkole, opowiedział o swoim życiu i pracy oraz koncertach w Chinach. Dał się również namówić na krótki występ dla naszej młodzieży śpiewając "Majteczki w kropeczki", "Bo to jest moja muzyka" oraz wielki przebój "Żono moja" w języku chińskim i polskim.


         2_9jpg   3_9jpg

Bądź świadomym odbiorcą

1 marca 2016r. w kaliskim Centrum Kultury i Sztuki odbyło się spotkanie z cyklu “Lekcja w kinie” pt. “Uwaga, Reklamy”, zorganizowane przez Centrum Edukacji Filmowej. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas I, II i III Liceum Plastycznego oraz klasy II Technikum Budowy Fortepianów wraz z opiekunami, p. K. Galant- Kowalską, p. K. Piaskowską, p. Joanną Bruś - Kosińską, p. W. Jamroszczykiem i p. Izabelą Symanowicz.

O godzinie 11:00 nauczyciele wraz z podopiecznymi wyruszyli do budynku Centrum Kultury i Sztuki znajdującego się na ul. Łaziennej 6 w Kaliszu. Zajęcia rozpoczęły się o 11:45 i trwały 2,5 godziny.

Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się o zasadach funkcjonowania reklamy w mediach. Poznali także mechanizmy perswazyjne, które reklamodawcy wykorzystują w celu manipulacji. Każda informacja została zilustrowana przykładowymi spotami, z którymi obcujemy na co dzień, a być może nie zdajemy sobie sprawy, czym tak naprawdę „podszyta” jest ta wszechobecna dźwignia handlu.

Dokładną analizę działania promocji produktów uzupełniła projekcja filmu dokumentalnego “Czeski Sen”, stworzonego przez dwóch studentów praskiej szkoły filmowej FAMU - Víta Klusák’a i Filipa Remunda. Tajemniczy tytuł kryje w sobie nazwę nieistniejącego hipermarketu, który, dzięki drobiazgowo przeprowadzonej kampanii reklamowej, przyciągnął rzeszę klientów. Obraz zwraca uwagę na konsumpcyjną naturę społeczeństwa, człowieka i rządzę posiadania. Zawiera także funkcję ostrzegawczą. Przestrzega, by nie ufać nawet najbardziej korzystnym ofertom i zachęca, by dokonywać świadomych wyborów. Żyjemy w czasach, w których z każdej strony zalewają nas miliony kolorowych obrazów. Marketingowcy prześcigają się w pomysłach, by zwrócić naszą uwagę na wszelakie towary, oferty. Ważne jest, by młodzi ludzie byli świadomi środków, które wykorzystują wielkie koncerny starające się pozyskać w całości grupę docelową. Znajomość języka reklamy pozwala konsumentom chociaż częściowo podejmować rozsądne decyzje, nie ulegać manipulacji i perswazji.

Uważam, że zajęcia tego typu stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnej formy lekcji. Umożliwiają uczniom zdobycie nowych umiejętności, które mogą wykorzystać w codziennym życiu i pozwalają im świadomie funkcjonować w społeczeństwie.

Autor: Aleksandra Czapczyk I LP

Korekta: p. Katarzyna Galant - Kowalska

         1_27jpg   2_13jpg

Bezpieczne Dzielnice w Kaliszu

W dniu 02.12.2015 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu uczestniczyli w konferencji podsumowującej realizację programu „Bezpieczne Dzielnice”.  Konferencja została zorganizowana w Auli Colegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, a Gośćmi zaproszonymi byli: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. Anna Kuźniar, Wiceprezydenci Miasta Kalisza Pani Karolina Pawliczak oraz Pan Piotr Kościelny, prof. Janina Czabska i dr. Michalina Szafrańska - pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagielońskiego, dr. Mirosław Bryła Prezes Stowarzyszenia „Sieć Bezpieczeństwa”, a także mł.insp. Mirosław Ścisły Komendant Miejski Policji w Kaliszu. Na sali obecni byli również komendanci miejscy i powiatowi z terenu województwa wielkopolskiego.

Szef wielkopolskich funkcjonariuszy scharakteryzował stan etatowy garnizonu oraz omówił zadania realizowane przez dzielnicowych. Prezentację zatytułowaną „Bezpieczne Dzielnice w praktyce” przedstawił Komendant Miejski Policji w Kaliszu. Mł. insp. Mirosław Ścisły omówił koncepcję powstania programu oraz jego funkcjonowanie na przestrzeni ostatnich dwudziestu miesięcy.

W dalszej kolejności, swoje doświadczenia związane z programem przedstawili dzielnicowi realizujący założenia tego prewencyjnego przedsięwzięcia. Następnie głos zabrali przedstawiciele organizacji, które współdziałają z policją na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Organizatorem spotkania była Komenda Miejska Policji w Kaliszu, z ramienia szkoły spotkanie zorganizowane zostało przez Pedagoga szkolnego - Monikę Sosnowską.


dsc_1485jpg