Architekci krajobrazu na Międzynarodowych Targach GARDENIA w Poznaniu

W tym roku architekci krajobrazu z ZSP 2 w Kaliszu spędzili walentynki na targach ogrodnictwa i architektury krajobrazu GARDENIA w Poznaniu. Zapoznaliśmy się z tegoroczną ofertą handlową producentów i szkółkarzy. Bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę zawodową wróciliśmy do nauki w szkole. Szczególne podziękowania przesyłamy SZKÓŁCE KRZEWÓW OZDOBNYCH ZYMON za wsparcie w postaci biletów wstępu na targi. Dziękujemy!

Tekst i zdjęcie: M. Maryniaczyk


Rogalin – na nowo odkryty przez architektów krajobrazu z Kalisza

Uczniowie klas II, III i IV TA w piątek 18 października uczestniczyli w ćwiczeniach terenowych w założeniu pałacowo –parkowym w Rogalinie. Po raz pierwszy zwiedziliśmy wnętrza pałacowe, które zrobiły ogromne wrażenie na młodzieży i opiekunach wycieczki. W centrum naszego zainteresowania znalazły się również powozownia i galeria sztuki utworzona przez Edwarda Raczyńskiego z dziełami takich malarzy jak Jacek Malczewski czy Jan Matejko. Głównych jednak punktem naszych zajęć stał się ogród barokowy będący uzupełnieniem kompozycji pałacowej oraz ogród krajobrazowy ze słynnymi dębami rogalińskimi – Lechem, Czechem i Rusem. Zajęcia terenowe odbyły się pod bacznym okiem opiekunek – Małgorzaty Maryniaczyk, Anny Jaskuły, Katarzyny Piaskowskiej oraz Lilianny Litwy-Piotrowskiej. Rogalin powitał nas deszczem ale późniejsza słoneczna, prawdziwie jesienna aura sprzyjała zwiedzaniu i spacerom po urokliwych zakątkach Rogalina.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Maryniaczyk


Zajęcia terenowe architektów krajobrazu w Gołuchowie

Pierwsze szlify zawodowe zdobyli uczniowie klas pierwszych- I TA-PG oraz I TA-PP na zajęciach terenowych w zamku i parku krajobrazowym w Gołuchowie. Ćwiczenia odbyły się 15 października 2019 r. pod opieką Małgorzaty Maryniaczyk, Anny Jaskuły, Jolanty Widełko oraz Przemysława Marcinkowskiego. Uczniowie zapoznali się z historią rodziny Działyńskich, która wywarła największy wpływ na obecny wystrój i kompozycję przestrzenną założenia, następnie poznali dendroflorę parku i wykonali szkice terenowe panoramy zamku. Wspaniała, jesienna aura sprzyjała twórczej pracy i kontestacji przyrody.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Maryniaczyk

prev next

Gołuchów

We wtorek 17 września klasa 1TI PP wraz z wychowawczynią p.Natalia Góralczyk i p. Ewą Budą pojechała na wycieczkę do Gołuchowa. Uczniowie przeszli leśnym szlakiem zatrzymując się przy głazie narzutowym św. Jadwigi Śląskiej, złożyli hołd poległym ofiarom holocaustu przy zbiorowej mogile oraz przeszli brzegiem plaży wzdłuż zalewu gołuchowskiego. Ponadto zwiedzili zamek książąt Czartoryskich, który mieści w sobie m.in. antyczne zbiory należące niegdyś do księżnej Izabeli Działyńskiej z Czartoryskich. W czasie zwiedzania została przybliżona historia rodu Leszczyńskich i Czartoryskich (Czartoryski był jednym z twórców Konstytucji 3 Maja). Klasa mogła podziwiać kaplice, której budowanie zleciła księżna Izabela, oficynę oraz starą browarnię. Jeśli Goluchów - to nie mogło zabraknąć spaceru po pięknym parku dendrologicznym, ze starannie dobranymi gatunkami drzew i krzewów oraz wizyty w zagrodzie żubrów, dzików, danieli o koników polskich. Wycieczka była dobrą okazją do poznania najbliższej okolicy oraz integrowania się ze sobą.

Tekst i zdjęcia: Natalia Góralczyk

prev next

W Urzędzie Skarbowym

W dniu 30 maja klasa 2 TBF pod opieką pana Bartosza Husaka wybrała się do II Urzędu Skarbowego znajdującego się w Kaliszu. W trakcie zwiedzania urzędu zostały omówione zasady jego funkcjonowania poszczególnych stanowisk zajmujących się obsługą podatników. Dalsza część odbywała się w formie preselekcji - „System podatkowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą”, omówione zostały formy opodatkowania przedsiębiorstw oraz obowiązujące stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, a także od osób prawnych oraz wszelkie ulgi i odliczenia przysługujące podatnikowi. Ponadto uczniowie zapoznani zostali z tematyką podatku od towarów i usług VAT. Pracownicy Urzędu Skarbowego omówili nową zasadę rozliczania się z urzędem w formie elektronicznej „e – PIT”, zachęcając  przyszłych podatników do przesyłania rocznych zeznań podatkowych PIT drogą elektroniczną, co w znaczny sposób ułatwia pracę urzędom i przyspiesza zwrot należnego podatku.

Tekst i zdjęcia: Bartosz Husak

1jpg  2jpg


Spotkanie z Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

Dnia 21 marca 2019 klasa IV TBF pod opieką pana Bartosza Husaka odwiedziła Inkubator Przedsiębiorczości, który znajduje się na terenie Kalisza. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości od 1994 roku nieprzerwanie inicjuje i realizuje działania na rzecz rozwoju gospodarczego. Kaliski inkubator od ponad 24 lat dba o rozwój nowych jak i doświadczonych firm oferując profesjonalne usługi finansowania, doradztwa, szkolenia oraz pomoc w ekspansji na rynku międzynarodowym udzielając w tym czasie 100 mln zł pożyczek. Szkolenia odbywają się  w zakresie kompetencji biznesowych, menadżerskich i społecznych. Są one bezpłatne i komercyjne, otwarte i zamknięte oraz dofinansowane z funduszy UE. Inkubator doradza przyszłym jak i obecnym przedsiębiorcom w zakresie prawa i podatków, przygotowania biznesplanów i wniosków o dotacje, finansowania, modeli biznesowych jak i zakładania oraz prowadzenia przedsiębiorstwa w kraju i za granicą. Udzielają również pożyczek nisko oprocentowanych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Inkubator współpracuje również z ogólnoświatową siecią wspierającą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Członkowie dysponują specjalistyczną wiedzą w zakresie: nawiązywania międzynarodowych kontaktów biznesowych, promocji firmy na rynkach zagranicznych, przepisów i standardów prowadzenia działalności za granica jak i prawa własności intelektualnej. W miłej i przyjaznej atmosferze wszystkie te informacje przekazała nam pani Zuzanna Szczudlik prezes Fundacji Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Mam nadzieje, że zdobyta wiedza da uczniom po ukończonej edukacji szkolnej, bodziec do otworzenia własnej działalności gospodarczej nie tylko na rynku krajowych, ale też mającym zasięg międzynarodowym w celu realizacji własnych marzeń oraz czerpania przyjemności z prowadzania własnego przedsiębiorstwa.

Tekst i zdjęcia: Bartosz Husak

1jpeg   2jpeg

Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy

W dniu 25 marca wraz z uczniami klasy 3 TG pod opieką Bartosza Husaka wybraliśmy się na wycieczkę przedmiotową do Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Spotkanie dotyczyło "Edukacji w zakresie wykorzystywania aktywnych programów rynku pracy ułatwiających zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa - fundusze wspomagające". Uczniowie podczas pierwszej preselekcji poznali "Zasady funkcjonowania PUP w Kaliszu oraz instrumenty rynku pracy oferowane przez urząd". Natomiast druga część dotyczyła dofinansowania przez urząd pracy w różnych formach :

- dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

- pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej "Pierwszy biznes - Wsparcie w stracie II"

- bon zatrudnieniowy

- bon na zasiedlenie

- świadczenia pieniężne na podnoszenie kwalifikacji.

Po części teoretycznej zostały przedstawione wszystkie druki i formularze oraz sposób wypełniania w celu otrzymania dofinansowania z urzędu pracy. Obie te preselekcje dotyczyły w szczególności młodzieży do 30 roku życia, która w młodym wieku nie ma jeszcze dostatecznych funduszy, a chciała by po skończonej edukacji szkolnej otworzyć swój własny biznes.

Wizyta obfitowała w zdobywaniu cennych informacji i zainspirowała uczniów do zaplanowania swojej kariery zawodowej. Mam nadzieje, że uczniowie w przyszłości ze zdobytej wiedzy zrobią użytek i zostaną lokalnymi rekinami finansjery w biznesie.

Tekst i zdjęcia: Bartosz Husak

4jpg  5jpg


Architekci krajobrazu z Kalisza na Międzynarodowych Targach GARDENIA

22 lutego 2019 r. młodzież z klasy I, III i IV kształcącej się w zawodzie technik architektury krajobrazu zwiedzała stoiska branżowe firm związanych z ogrodnictwem i kształtowaniem terenów zieleni. Zapoznaliśmy się z nowościami na rynku szkółkarskim oraz nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budowie terenów zieleni. Opiekunami uczniów byli M. Maryniaczyk, U. Wierucka, P. Marcinkowski oraz W. Stoch.

1jpg

Architekci krajobrazu z kl. I w Gołuchowie

Uczniowie kl. I TA uczestniczyli w warsztatach terenowych w parku krajobrazowym w Gołuchowie, 3 października. Pomimo wietrznej pogody udało nam się zrealizować wszystkie punkty programu wycieczki. Zwiedziliśmy zamek gołuchowski, odbyliśmy spacer po parku krajobrazowym pełniącym również funkcję ogrodu dendrologicznego oraz odwiedziliśmy pokazową zagrodę żubrów. Uczniowie zapoznali się ze stylem krajobrazowym oraz regularnym – francuskim, kształtowania przestrzeni parkowej. Opiekę podczas wyjazdu pełnili p. M. Maryniaczyk i P. Marcinkowski.

20181003_102707jpg  20181003_110003jpg
20181003_101715jpg  20181003_121254jpg

Autor: M. Maryniaczyk


Wycieczka architektów krajobrazu do arboretum w Wojsławicach

Pierwszego października uczniowie klas II, III i IV kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu uczestniczyli w zajęciach terenowych w parku dendrologicznym w Wojsławicach, będącego jednostką naukową Uniwersytetu Wrocławskiego. Znajdują się tam kolekcje narodowe roślin z rodzaju Buxus, Rododendron oraz Hemerocalis. Piękna jesienna aura oraz otoczenie bogatych kolekcji roślin zebranych w ciekawe kompozycje złożyły się na ciekawe i bardzo przyjemne zajęcia w terenie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wycieczki za fantastyczną atmosferę zajęć. Opiekę podczas wycieczki pełnili p. K. Piaskowska, M. Maryniaczyk. U. Wierucka i P. Marcinkowski.

20181001_101938jpg  20181001_114253jpg
20181001_143158jpg  20181001_143625jpg

Autor: M. Maryniaczyk


Nasi uczniowie w mieście partnerskim Kalisza

W Hamm mieście partnerskim Kalisza odbyło się międzynarodowe wydarzenie „Kultura spotyka kulturę”. Projekt Erasmus skierowany był do młodzieży z Anglii, Francji, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Turcji, Polski i Niemiec. Młodzież z w/w miast w dniach od 31 lipca do 6 sierpnia 2018r. uczestniczyła w warsztatach tanecznych, muzycznych i plastycznych. Wszystkie trzy dyscypliny przygotowano w sposób niezywykle profesjonalny. Układy taneczne prowadzili znani instruktorzy tańca, dwa Big Bandy artyści muzycy z Hamm: Herr Tosun i Mejauschek. W dziedzinie sztuk plastycznych koordynatorem muralu była artystka malarka Tanija S.Prill. Nasze miasto reprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu: Jagoda Kopij z LiceumPlastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza oraz Jakub Urbański i Paweł Niemiec z Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera pod opieką EwyRatajczyk oraz młodzież z MDK w Kaliszu.

Uczennica Liceum Plastycznego Jagoda Kopij wykonała mural na jednej z ulic w centrum miasta Hamm wspólnie z rówieśnikami z Bradford/Anglia, Crotone/Włochy, Afyon/Turcja, Neufchateau/Francja, Sanski Most/Bośnia i Hercegowina oraz z Niemiec. Jakub Urbański oraz Paweł Niemiec wystąpili w Młodziezowym Domu Kultury KUBUS oraz w Alle Center, a także dwukrotnie na gali honorowejw Big Bandzie pod egidą maestro Herr Mejauschek z młodzieżą z Crotone, Afyon, Sanski Most, Neufchateau i Hamm. Kaliska grupa taneczna w składzie: Nadia Mistrzak, Maria Kmańczyk, Zuzanna Dudkiewicz, Aleksandra Nowak, Hanna Domaradzka, Julia Rott, Adam Paczkowski pod opieką Ewy Paczkowskiej we współpracy z Violettą Graczyk z Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu przygotowała układ taneczny, któryzaprezentowano na występach w Alle Center i teatrze podczas gali a tym samym reprezentując nasze miasto.  Warsztaty taneczne tworzyły także trzy grupy ze wszystkich krajów, które 5 sierpnia zaprezentowały w sposób niezwykle spektakularny pokaz tańca modern. Gala honorowa odbyła się w jednym z teatrów w Hamm a swoją obecnością zaszczycili Burmistrz miasta Hamm Thomas Hunsteger – Petermann oraz delegacje miast partnerskich: Kalisza Pani wiceprezydent Barbara Gmerek i pani Magdalena Spychalska, prezydenci miast Neufchateau z Francji, a także Sanski Most z Bośni i Hercegowiny. W związku z obchodami jubileuszu współpracy pomiędzy Hamm i Afyon podczas gali w teatrze gościem honorowym był Ambasador Turcji. Wszyscy goście uczestniczyli w otwarciu muralu, w tym międzynarodowego projektu „Kultura spotyka kulturę” na ulicy Weststr. 41 w centrum Hamm i muralu wykonanego przez artystę z Turcji.

9 Alle Center z chopcami z TBFjpg  31 Grupa z Kaliszajpg
  41 Jakub i Pawe poczas wystepu w teatrzejpg  67 na zamku z prawej strony Jagoda Kopijjpg


Wycieczka po Gwiazdy Betlejemskie klasy III TA

W dniu 29 listopada 2017 roku uczniowie klasy III architektury krajobrazu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2w Kaliszu wzięli udział w wycieczce do gospodarstwa ogrodniczego Państwa Bucikiewiczów w Kaliszu, ulica Braci Niemojowskich 23.Ciepło zostaliśmy przyjęci przez Panią Paulinę, która bardzo  interesująco opowiadała o pochodzeniu gwiazdy betlejemskiej (poinsecji, wilczomleczu) oraz innych uprawianych gatunkach. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia infrastruktury gospodarstwa:systemów nawadniania, cieniowania i nawożenia roślin. Poznali zasady sprzedaży towarowej i bezpośredniej. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: Katarzyna Bieniasiewicz i Urszula Wierucka.

dsc_0094jpg  dsc_0103jpg
dsc_0089jpg   dsc_0088jpg


II TA na Święcie Ziół

Nasi uczniowie z klasy II TA uczestniczyli w zajęciach integracyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Kaliszu, biorąc udział w przedsięwzięciu „VI Szkolne Święto Ziół” pod hasłem: „Domowa apteczka ziołowa”. Dziękujemy panią z ośrodka za zaproszenie. Było to dla naszej młodzieży bardzo inspirujące i bogate w wiedzę zawodową spotkanie, kóre odbyło się 20 października 2017 r.

Autor: M. Maryniaczyk

img_9573jpg   img_9574jpg

img_9583jpg   img_9593jpg


Architekci krajobrazu poznali sekrety parku w Gołuchowie

Warsztaty terenowe w Gołuchowie odbyły się w gęstej mgle, która troszkę nas zaskoczyła 19 października. Młodzież z klasy I i IV TA dzielnie jednak wykonała swoje zadania. Zapoznali się z gatunkami drzew i krzewów oraz kompozycją założenia w stylu angielskim (krajobrazowym). Opiekunami wyprawy byli: M. Maryniaczyk, U. Wierucka oraz P. Marcinkowski. Podziwiamy zapał do pracy i zapraszamy do galerii zdjęć.

Autor: M. Maryniaczyk

img_9506jpg   img_9523jpg

img_9554jpg   img_9559jpg


WARSZTATY TERENOWE ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU W KÓRNIKU I ROGALINIE

Klasy II i III TA 17 października 2017 r. uczestniczyły w zajęciach na terenie arboretum kórnickiego i założenia pałacowo-parkowego w
Rogalinie. Tematyką zajęć były zasoby dendrologiczne zgromadzone w tych miejscach oraz analiza układu przestrzennego ogrodu krajobrazowego i barokowego. W ciężkiej pracy naszej młodzieży pomogła wspaniała pogoda i malownicza sceneria eksplorowanych miejsc. Opiekę nad uczniami sprawowali: M. Maryniaczyk, U. Wierucka i P. Marcinkowski.
Autor: M. Maryniaczyk

1_38jpg  7_8jpg
3_16jpg   5_8jpg
6_9jpg   2_20jpg


Gardenia 2017

Dnia 3 marca 2017 grupa młodzieży z klasy I i IV Technikum Architektury Krajobrazu wybrała się do Poznania na Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu ,,GARDENIA 2017”. Uczniowie mieli okazję zapozna się z nowościami z branży roślinnej oraz mieli możliwość obejrzeć nowoczesne aranżacje ogrodowe. Opiekunami wyjazdu były p. Anna Jaskuła i p. Urszula Wierucka.

Autor: A. Jaskuła

      dsc_0541jpg   dsc_0556jpg


Architekci w Gołuchowie

W dniu 13.10.2016 klasy I i II Technik Architektury Krajobrazu uczestniczyły w zajęciach na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Uczniowie poznali historię pałacu oraz założenia krajobrazu otaczającego pałac. Podczas zajęć pilnie pracowali uzupełniając karty pracy, zapoznawali roślinność i architekturę.

Autor: A. Jaskuła

          Centrum Nauki Kopernik

W czwartek 19 maja 2016 r. uczniowie z klas II TI, II TIM, I TB, III TI, II TA  wraz z opiekunami p. Anną Jaskułą, p. Sylwią Banaszak, p. Elżbietą Pszonicką  i p. Michałem Płóciennikiem uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na terenie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zajęcia były podzielone na 4 działy tematyczne związane z robotyką (informatyka), chemią, biologią i fizyką.

„Ramię w ramię” - podczas zajęć w pracowni robotycznej uczniowie zapoznali się z budową i działaniem robotów przemysłowych i dowiedzieli się, jakie mają zastosowanie. Zadaniem było zaprogramowanie robota, który narysuje wyjście z labiryntu.

„Termowizjonerzy” - w laboratorium fizycznym uczniowie zobaczyli niewidzialne promieniowanie dzięki kamerom termowizyjnym. Świat oglądany przez taką kamerę daje nowe spojrzenie na procesy termiczne zachodzące wokół nas.

„Prąd w plastiku” - uczniowie montowali OLED, czyli organiczną diodę elektroluminescencyjną montowaną obecnie w ekranach smartfonów i telewizorów.

„Rozgryźć fotosyntezę” – uczniowie samodzielnie przeprowadzali doświadczenia wyizolowując barwniki roślinne, przeprowadzili też reakcję Hilla na własnoręcznie wyizolowanych chloroplastach oraz pracowali z mikroskopem fluorescencyjnym, za odkrycie którego w 2014 roku została przyznana nagroda Nobla.

Po zakończonych zajęciach w laboratoriach, udaliśmy się na teren Centrum Nauki Kopernik, gdzie zwiedzaliśmy wystawy stałe oraz   korzystaliśmy z dobrodziejstw wiedzy i nauki przedstawionej w teorii i praktyce. Nie zapominając o naszej stolicy zwiedziliśmy dodatkowo Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście i kilka innych ciekawych miejsc.

Autor: M. Płóciennik
         1_22jpg   8_4jpg

Architekci krajobrazu w Ogrodzie Japońskim i Botanicznym we Wrocławiu

Zajęcia terenowe dla uczniów klas II I III TA odbyły się 7 października 2015 r. w Ogrodach - Japońskim i Botanicznym we Wrocławiu pod opieką p. M. Maryniaczyk, p. A. Jaskuły i p. P. Marcinkowskiego. Uczniowie analizowali kompozycję ogrodu w stylu dalekowschodnim oraz zapoznali się z kolekcją roślin ozdobnych i użytkowych ogrodu botanicznego. Jesienne
bogactwo barw i październikowa aura sprzyjały spacerom wśród zieleni.

Autor: M. Maryniaczyk


         15_1jpg   16_1jpg


ZAJĘCIA TERENOWE ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU W GOŁUCHOWIE
Pierwszy dzień jesieni spędziliśmy w gołuchowskim parku krajobrazowym. Uczniowie klasy I TA zapoznawali się z układem kompozycyjnym ogrodu dendrologicznego oraz kolekcją drzew i krzewów ozdobnych pod opieką p. M. Maryniaczyk i p. A. Jaskuły.

Autor: M. Maryniaczyk

         img_8316jpg   img_8313jpg


Gardenia

W dniu 26.02.2016 Młodzież z klas I II i III kierunku Architektura Krajobrazu zwiedzała Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu ,, Gardenia 2016’’ w Poznaniu.  Uczniowie Oglądali i podziwiali nowości ogrodnicze, rozwiązania architektoniczne podczas urządzania ogrodów oraz nowości wśród roślin. zachwycając się nowymi odmianami.

Wycieczka odbyła się pod okiem opiekunów: Anny Jaskuły, Urszuli Wieruckiej i Przemysława Marcinkowskiego.

Autor: A. Jaskuła
         1_26jpg   2_12jpg

ARCHITEKCI KRAJOBRAZU BYLI NA AGRO SHOW
W piątek 18 września 2015 odwiedziliśmy wystawców na pokazach Agro Show w Bednarach niedaleko Poznania. Z nowoczesnymi technologiami w dziedzinie zielonej gospodarki zapoznawali się uczniowie klasy II i IV TA, pod opieką p. M. Maryniaczyk, p. A. Jaskuła, p. L. Litwy-Piotrowskiej i p. W. Stocha.

Autor: M. Maryniaczyk

          img_8275jpg   img_8273jpg


ZAJĘCIA TERENOWE ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU W GOŁUCHOWIE
Pierwszy dzień jesieni spędziliśmy w gołuchowskim parku krajobrazowym. Uczniowie klasy I TA zapoznawali się z układem kompozycyjnym ogrodu dendrologicznego oraz kolekcją drzew i krzewów ozdobnych pod opieką p. M. Maryniaczyk i p. A. Jaskuły.


Autor: M. Maryniaczyk

         img_8316_1jpg   img_8327jpg