ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KALISZU

OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DO KLAS PIERWSZYCH NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ


TECHNIKUM BUDOWLANO-ELEKTRYCZNE

technik architektury krajobrazu - przedmiot rozszerzony geografia

technik elektryk - przedmiot rozszerzony język angielski 

technik informatyk (mundurowa) - kierunek nie wymaga testów sprawnościowych - przedmiot rozszerzony geografia


LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

plastyk w czterech specjalnościach artystycznych:

ceramika artystyczna, aranżacja wnętrz, renowacja elementów architektury, projektowanie wyrobów artystycznych 

- przedmiot rozszerzony język angielski


TECHNIKUM BUDOWY FORTEPIANÓW

Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin - przedmiot rozszerzony język angielski


WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w systemie elektronicznym

Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek dostarczany bezpośrednio de sekretariatu szkoły

2 fotografie (podpisane na odwrocie)

Karta zdrowia

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO WSZYSTKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

20 maja - 14 czerwca  2024
termin uzupełniający 19 - 26 lipca 2024

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY W GODZ. 8.00 - 14.00

TEL. 62 767 76 50

Klikając na poniższe zdjęcie, przejdziesz do systemu elektronicznego

umożliwiającego wypełnienie wniosku o  przyjęcie ucznia do szkoły