ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KALISZU

OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO KLAS PIERWSZYCH NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ


TECHNIKUM BUDOWLANO-ELEKTRYCZNE

Technik architektury krajobrazu - przedmiot rozszerzony biologia

Technik budownictwa - przedmiot rozszerzony informatyka

Technik budownictwa (mundurowa) - przedmiot rozszerzony informatyka

Technik elektryk - przedmiot rozszerzony informatyka

Technik geodeta - przedmiot rozszerzony geografia


LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Plastyk w trzech specjalnościach artystycznych:

ceramika artystyczna, aranżacja wnętrz, renowacja elementów architektury, projektowanie wyrobów artystycznych 

- przedmiot rozszerzony język angielski


TECHNIKUM BUDOWY FORTEPIANÓW

Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin - przedmiot rozszerzony język angielski


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Elektryk

Murarz - tynkarz


WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w systemie elektronicznym

(szkoła drukuje wniosek samodzielnie z sytemu, uczeń nie dostarcza wniosku do szkoły).

3 fotografie (podpisane na odwrocie)

Karta zdrowia

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki

DODATKOWO MOŻNA DOSTARCZYĆ:

Zaświadczenie wojewódzkiej komisji konkursowej wydane dla finalistów lub laureatów konkursów przedmiotowych

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO WSZYSTKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

17 maja - 21 czerwca  2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego -informacja Ministra Edukacji i Nauki


BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY W GODZ. 8.00 - 15.00

TEL. 62 767-76-50

Klikając na poniższe zdjęcie, przejdziesz do systemu elektronicznego wypełniając wniosek przyjęcia ucznia