ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KALISZU

OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO KLAS PIERWSZYCH NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ


TECHNIKUM BUDOWLANO-ELEKTRYCZNE

technik architektury krajobrazu z innowacją florystyczną - przedmiot rozszerzony język angielski

technik budownictwa - przedmiot rozszerzony język angielski

technik budownictwa (mundurowa) - przedmiot rozszerzony język angielski

technik elektryk - przedmiot rozszerzony informatyka

technik geodeta - przedmiot rozszerzony geografia

NOWOŚĆ! technik robót wykończeniowych w budownictwie - przedmiot rozszerzony informatyka

NOWOŚĆ! technik spawalnictwa - przedmiot rozszerzony informatyka


LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Plastyk w czterech specjalnościach artystycznych:

ceramika artystyczna, aranżacja wnętrz, renowacja elementów architektury, projektowanie wyrobów artystycznych 

- przedmiot rozszerzony język angielski


TECHNIKUM BUDOWY FORTEPIANÓW

Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin - przedmiot rozszerzony język angielski


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

elektryk

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

NOWOŚĆ! operator obrabiarek skrawających


WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w systemie elektronicznym

(szkoła drukuje wniosek samodzielnie z sytemu, uczeń nie dostarcza wniosku do szkoły).

3 fotografie (podpisane na odwrocie)

Karta zdrowia

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki

DODATKOWO MOŻNA DOSTARCZYĆ:

Zaświadczenie wojewódzkiej komisji konkursowej wydane dla finalistów lub laureatów konkursów przedmiotowych

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO WSZYSTKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

16 maja - 20 czerwca  2022
termin uzupełniający 3 - 5 sierpnia 2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego -informacja Ministra Edukacji i Nauki


BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY W GODZ. 8.00 - 14.00

TEL. 62 767 76 50

Klikając na poniższe zdjęcie, przejdziesz do systemu elektronicznego wypełniając wniosek przyjęcia ucznia