ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KALISZU

OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DO KLAS PIERWSZYCH NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ


TECHNIKUM BUDOWLANO-ELEKTRYCZNE

NOWOŚĆ! technik informatyk (mundurowa) - kierunek nie wymaga testów sprawnościowych - przedmiot rozszerzony informatyka

NOWOŚĆ! technik robót wykończeniowych w budownictwie - przedmiot rozszerzony geografia

NOWOŚĆ! technik spawalnictwa - przedmiot rozszerzony geografia

technik architektury krajobrazu - przedmiot rozszerzony język angielski

technik budownictwa - przedmiot rozszerzony język angielski

technik budownictwa (mundurowa) - kierunek nie wymaga testów sprawnościowych - przedmiot rozszerzony język angielski

technik elektryk - przedmiot rozszerzony informatyka

technik geodeta - przedmiot rozszerzony geografia


LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Plastyk w czterech specjalnościach artystycznych:

ceramika artystyczna, aranżacja wnętrz, renowacja elementów architektury, projektowanie wyrobów artystycznych 

- przedmiot rozszerzony język angielski


TECHNIKUM BUDOWY FORTEPIANÓW

Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin - przedmiot rozszerzony język angielski


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

NOWOŚĆ! operator obrabiarek skrawających

elektryk

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie


WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w systemie elektronicznym

Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek dostarczany bezpośrednio de sekretariatu szkoły

2 fotografie (podpisane na odwrocie)

Karta zdrowia

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO WSZYSTKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

15 maja - 16 czerwca  2023
termin uzupełniający 25 - 28 lipca 2023

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY W GODZ. 8.00 - 14.00

TEL. 62 767 76 50

Klikając na poniższe zdjęcie, przejdziesz do systemu elektronicznego

umożliwiającego wypełnienie wniosku o  przyjęcie ucznia do szkoły