Liceum Plastyczne jest pięcioletnią, publiczną szkołą artystyczną, dającą plastyczne wykształcenie zawodowe i ogólne
w zakresie liceum ogólnokształcącego. Organem prowadzącym jest Miasto Kalisz, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej (CEA). Kształcenie w niej ma na celu rozwijanie w młodych ludziach osobowości twórczych, w poczuciu wrażliwości na piękno i estetykę oraz profesjonalne przygotowanie zawodowe. Po pięciu latach nauki uczniowie przystępują do obrony pracy dyplomowej, w wyniku której uzyskują tytuł zawodowy plastyka oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.


Więcej informacji uzyskasz klikając na link LICEUM PLASTYCZNE