Elektryk uzyskuje odpowiednią wiedzę i praktyczne umiejętności w zawodzie. Odpowiednie kwalifikacje zawodowe umożliwiają zatrudnienie głównie w przedsiębiorstwach przemysłu elektrycznego, gdzie Absolwenci znajdują miejsca pracy na rynku lokalnym np. Pratt&Whitney, Energa-oddział w Kaliszu oraz inne mniejsze zakłady, hurtownie i sklepy przemysłowe. Otwarcie rynków europejskich daje szerokie możliwości dobrym fachowcom, których przygotowuje nasza szkoła.


Murarz-tynkarz będzie przygotowany do: wznoszenia ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładania warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonania schodów, filarów oraz stropów, układania na ścianach okładziny, wykuwania otworów oraz sporządzania zaprawy murarskiej i tynkarskiej. Nabędzie umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną i wykonawczą oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót, jak również organizowaniem i kierowaniem pracą małych zespołów pracowniczych. Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w pracowniach i warsztatach szkolnych oraz przedsiębiorstwach budowlano-remontowych.Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie kształci się na potrzeby budownictwa i pracownika wykwalifikowanego w zawodzie, który potrafi wykonywać prace malarskie i tapicerskie, montować systemy suchej zabudowy, wykonywać roboty posadzkarsko-okładzinowe ale również kształci umiejętności kierowania procesem technologicznym na powierzonym stanowisku pracy. Edukacja gwarantuje uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności umożliwiających rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie głównie w branży budowlanej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje bazę warsztatową z profesjonalną kadrą nauczycielską.

Absolwent Monter zabudowy robót wykończeniowych, posiada umiejętności: praktycznego wykorzystania poznanych zasad sztuki budowlanej; stosowanie maszyn i urządzeń używanych w różnych procesach technologicznych; prawidłowego gospodarowania energią, surowcami i wodą; pracy w oparciu o dokumentację budowlaną i jej opracowania; wykańczania powierzchni ścian, wykonywania podłogi, elementów aranżacji wnętrza zgodnie z dokumentacją; wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; posługiwanie się rysunkiem zawodowym i dokumentacją. 

Przygotowanie zawodowe absolwenta teoretyczne i praktyczne, pozwala na podjęcie pracy w: zakładach prefabrykacji materiałów budowlanych; przedsiębiorstwach budowlanych; inwestycjach jak i remontach budynków; własnych firmach budowlanych; przedsiębiorstwach zajmujących się aranżacją wnętrz; przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych.