Elektryk uzyskuje odpowiednią wiedzę i praktyczne umiejętności w zawodzie. Odpowiednie kwalifikacje zawodowe umożliwiają zatrudnienie głównie w przedsiębiorstwach przemysłu elektrycznego, gdzie Absolwenci znajdują miejsca pracy na rynku lokalnym np. Pratt&Whitney, Energa-oddział w Kaliszu oraz inne mniejsze zakłady, hurtownie i sklepy przemysłowe. Otwarcie rynków europejskich daje szerokie możliwości dobrym fachowcom, których przygotowuje nasza szkoła.


NOWOŚĆ!!! Operator obrabiarek skrawających Zadaniem operatora obrabiarek skrawających jest obsługa maszyn skrawających takich jak tokarka, czy frezarka - konwencjonalne i CNC. W zakresie obowiązków jest ustawianie i mocowanie narzędzi, zadbanie o jakość elementów, które wykonuje, bieżąca kontrola pracy maszyny, ustawianie odpowiednich narzędzi w magazynie obrabiarki, serwisowanie obrabiarki konwencjonalnej i CNC oraz ich diagnostyka. 

Absolwent będzie posiadał umiejętności przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki; wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej; wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. 

Po ukończeniu szkoły absolwent może podejmować pracę w zakładach przemysłu metalowego w działach produkcyjnych (przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie), naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach itp. Jako operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników. Może też pracować w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie kształci się na potrzeby budownictwa i pracownika wykwalifikowanego w zawodzie, który potrafi wykonywać prace malarskie i tapicerskie, montować systemy suchej zabudowy, wykonywać roboty posadzkarsko-okładzinowe ale również kształci umiejętności kierowania procesem technologicznym na powierzonym stanowisku pracy. Edukacja gwarantuje uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności umożliwiających rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie głównie w branży budowlanej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje bazę warsztatową z profesjonalną kadrą nauczycielską.

Absolwent Monter zabudowy robót wykończeniowych, posiada umiejętności: praktycznego wykorzystania poznanych zasad sztuki budowlanej; stosowanie maszyn i urządzeń używanych w różnych procesach technologicznych; prawidłowego gospodarowania energią, surowcami i wodą; pracy w oparciu o dokumentację budowlaną i jej opracowania; wykańczania powierzchni ścian, wykonywania podłogi, elementów aranżacji wnętrza zgodnie z dokumentacją; wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; posługiwanie się rysunkiem zawodowym i dokumentacją. 

Przygotowanie zawodowe absolwenta teoretyczne i praktyczne, pozwala na podjęcie pracy w: zakładach prefabrykacji materiałów budowlanych; przedsiębiorstwach budowlanych; inwestycjach jak i remontach budynków; własnych firmach budowlanych; przedsiębiorstwach zajmujących się aranżacją wnętrz; przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych.