Skład Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu
Konto do wpłat na Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

63 1090 1128 0000 0001 0865 9667 Santander Bank Polska S.A.

- w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę