12 kwietnia 2023 - spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych



 26 kwietnia 2023 - spotkania z rodzicami klas I - III TBE, TBF, LSP, BS