06.09.2023 – spotkania z rodzicami klas pierwszych i maturalnych
15.11.2023 – spotkania z rodzicami wszystkich klas ZSPP
24.01.2024 – spotkania z rodzicami  wszystkich klas ZSPP
18.03.2024 – spotkanie z rodzicami klasy maturalnej V LSP
10.04.2024 – spotkania z rodzicami klas maturalnych TB-E i TBF
24.04.2024 – spotkania z rodzicami klas I - IV TBE, TBF, LSP, oraz I – III BS