IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podwyższa on swoje kompetencje w wybranych obszarach, w trybie samokształcenia oraz w otwartym systemie kształcenia ustawicznego. Program IT Szkoła jest realizowany pod auspicjami Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Uczelnią wyższą odpowiedzialną bezpośrednio za przygotowanie i realizację Programu IT Szkoła jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. Partnerem programu jest Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa. W przygotowaniu materiałów do kursów i wykładów Programu IT Szkoła uczestniczą czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu kształcąc w zawodzie Technik Informatyk bierze czynny udział w realizacji tego programu. Uczniowie mają nieograniczony dostęp do platformy, otrzymują status studenta szkoły ponadgimnazjalnej, realizują kursy oraz mają możliwość testowania oprogramowania DREAM SPARK. Dream Spark jest programem Microsoft a jego uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie oprogramowania (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji). W rankingu IT SZKOŁY za rok szkolny 2015/2016 otrzymaliśmy wyróżnienie z czego jesteśmy bardzo dumni.WYRÓŻNIENIE ZA ROK 2016
1_15jpg